UGC – 18/03/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouwenstem die zegt : “Ik heb Frans laten zitten. Veel te jaloers. Tja, met mijn UGC Unlimited kaart zie ik ‘s morgens Leonardo, ‘s middags Antonio en ‘s avonds Brad. En al die anderen. Waar ik wil, wanneer ik wil en hoe vaak ik wil”. Mannenstem : “UGC Unlimited de eerste abonnementskaart voor de bioscoop. Meer info in uw UGC cinema of op ugc.be”. Vrouwenstem : “Abonneer U, nu”.

Motivering van de klacht(en)

Het plezier dat men beleeft aan een bioscoopbezoek vergelijken met een relatie tussen een koppel doet afbreuk aan waarden zoals affectie en genegenheid. Deze reclame stelt het bijbrengen van liefde en trouw op een denigrerende manier voor en vormt geen goed voorbeeld voor jongeren daar materieel en persoonlijk plezier boven waarden zoals communicatie en liefde gesteld worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne verwijst naar de bioscoopwereld die onbeperkt toegankelijk werd gemaakt dankzij de UGC Unlimited kaart. Hij heeft benadrukt dat deze allegorie, die op een humoristische toon gebracht wordt, niet bedoeld is om een norm op te leggen, maar wel om de mogelijkheid die aan een abonnee geboden wordt om zo vaak als hij wil bioscoopvoorstellingen bij te wonen in de verf te zetten. De jaloezie wordt opgewekt door de tijdsduur die het fictieve personage besteedt aan bioscoop, eerder dan door de verzonnen relatie met de genoemde acteurs.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat gelet op het duidelijk overdreven en humoristische/karikaturale karakter van de spot deze niet van aard is afbreuk te doen aan affectieve of sociale waarden. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: UGC
Product/Dienst: Unlimited kaart
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/03/2003