UGC – 09/01/2008

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een politieagent die een dame aan de kant zet.
Politieagent : « Et alors ma petite dame ? 180 à l’heure dans une zone 30 ! Allez hop, papier du véhicule hein… Ça va vous coûter un maximum. »
Bestuurster : « Ah, mais je pense qu’il y a erreur monsieur l’agent. Regardez, j’ai ma carte UGC Unlimited. »
Mannenstem : « Pour 16,90 euro par mois, la carte UGC Unlimited, c’est no limit dans tous les ciémas UGC de Belgique. Tous les jours, aussi souvent que vous voulez, à la séance que vous voulez. Et seulement au cinéma. »
Bestuurster : « Ah. Seulement au cinéma. »
Mannenstem : « Actuellement les frais d’activation sont à 1 euro, au lieu de 30. Abonnements et infos sur ugc.be ou dans votre cinéma UGC. »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft een vernederend beeld van de vrouw en banaliseert een gedrag dat duizenden doden veroorzaakt op onze wegen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in maart 2007 de raad van zijn reclamebureau heeft opgevolgd om een nieuw concept te ontwikkelen voor zijn UGC Unlimited-kaart. Het nieuwe concept werd als volgt voorgesteld : de UGC Unlimited-kaart laat toe ongelimiteerd naar de bioscoop te gaan : de kaart is in dit opzicht uniek. Weinig kaarten bieden hun houder een dergelijke onbegrensde “macht”. Deze USP duidt de adverteerder aan met de slogan : “No Limit. De Unlimited-kaart van UGC, dat is no limit in alle UGC Bioscopen in België”. De adverteerder bevestigt met “En enkel en alleen in de bioscoop”. Dit ongelofelijke privilege, deze macht die wordt gegeven aan de UGC Unlimited-kaarthouders, wordt op een creatieve manier tot uiting gebracht: het idee was om verschillende spots te maken volgens hetzelfde stramien : de houder van een UGC Unlimited-kaart is het zodanig gewoon van onbegrensd van de bioscoop te genieten, dat hij hetzelfde verwacht bij andere aspecten van het dagelijks leven. De intentie van de adverteerder was bijgevolg niet om gevaarlijk of onverantwoord gedrag aan te moedigen maar om de UGC-kaarthouder op een grappige manier voor te stellen als iemand die zich almachtig voelt. In een uitermate overdreven, irreële, zelfs volledig krankzinnige scène beseft hij dat zijn kaart hem enkel onbegrensde macht geeft in de bioscoop. Bovendien heeft de adverteerder verduidelijkt dat het concept ook gerealiseerd werd voor TV en bioscoop. Volgens de adverteerder is het hele concept gebaseerd op een sterke overdrijving, een buitensporige en karikaturale uitspatting, die duidelijk naar de bioscoop verwijst waardoor wordt benadrukt dat de UGC Unlimited-kaart een onbegrensd, en dus onredelijk, gebruik van de bioscoop biedt. De adverteerder voegde toe dat de radio- en televisiespots op geen enkele manier dit gedrag willen goedpraten of banaliseren. De spots hebben enkel tot doel mensen aan te zetten tot het kopen van een UGC Unlimited-kaart naar analogie met deze overdreven situaties : de uitspatting is duidelijk schadelijk, maar is daarom niet minder aantrekkelijk of verblindend. Tenslotte liet de adverteerder gelden dat de gekozen toon duidelijk humoristisch is en dat het moeilijk is om geen gebruik te maken van karikaturen en overdrijvingen aangezien die de principes uitmaken van reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze TV-spot een situatie in scène zet die volledig overdreven en irreëel is (één van de personages denkt onbegrensde macht te verkrijgen dankzij het product in kwestie) en die een duidelijk humoristisch karakter heeft.

Binnen deze context is de Jury van oordeel dat deze reclame enerzijds niet van die aard is om laakbaar gedrag of potentieel gevaarlijke of onverantwoorde praktijken te banaliseren (de spot verduidelijkt expliciet dat het product enkel geldig is in de bioscoop) en anderzijds, de waardigheid van de vrouw niet aantast en niet bijdraagt aan het bestendigen van stereotypen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury bijgevolg gemeend geen opmerkingen te moeten forumleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UGC
Product/Dienst: UGC Unlimited
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/01/2008