UBISOFT – 27/11/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie met de titel Assassin’s creed III en de subtitels ‘Disponible maintenant’, ‘Impressionnant – Metro’ en ‘Est-ce que ta révolution a déjà commencé?’ toont een beeld van een gevecht (een man met een geheven wapen houdt een andere man gevloerd).

Motivering van de klacht(en)

De klager is om meerdere redenen gechoqueerd door deze reclame:
1. Ze wordt gepubliceerd op de laatste pagina (dus de zichtbare buitenkant) van Metro, meest gelezen gratis krant in België: 1 miljoen mensen, met andere woorden per definitie geen specifiek doelpubliek, ook bestaande uit adolescenten, kinderen en kinderen van jonge leeftijd. Het spel is echter maar toegestaan voor +18-jarigen. Waarom maakt men er dan reclame voor in deze zeer publieke krant? Dat is onlogisch en schandalig;
2. Deze afbeelding is erg gewelddadig, zelfs weerzinwekkend en erg choquerend, zelfs voor een volwassene;
3. Door reclame te maken voor een dergelijke medium gaat men onvermijdelijk een publiek bereiken dat normaalgezien geen toegang heeft tot dit medium;
4. Mag Metro deze reclame accrediteren door er bovendien de vermelding “impressionnant” aan toe te voegen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het beeld het algemeen campagnebeeld is, dat wereldwijd wordt ingezet. Hij is afhankelijk van de internationale campagnebeelden die worden geleverd ter promotie van de titels. Dit beeld heeft overigens nergens opschudding veroorzaakt ondanks het wereldwijde gebruik ervan. Het gaat ook hier om slechts één klacht, en niet om talrijke klachten welke je zou mogen verwachten moest de campagne echt choquerend zijn.

Het beeld in kwestie is een geanimeerd actiebeeld in een historische setting, waarbij geen bloederige of gruwelijke scene wordt afgebeeld. Het wordt bovendien gebruikt om de consument te informeren over de aard van het spel. Via zijn campagne probeert de adverteerder namelijk zowel aan jongeren als aan volwassen (ouders) een juiste weergave te brengen over de inhoud van het spel. Daarnaast heeft hij ook een duidelijke PEGI vermelding in zijn campagne opgenomen, welke aangeeft dat het spel bedoeld is voor mensen die ouder zijn dan 18.

Het is in geen geval zijn bedoeling om mensen met deze campagne te choqueren, wel om de geest van de game zo juist mogelijk over te brengen. Hierbij heeft de adverteerder rekening gehouden met de geanimeerde stijl, de historische context en het actiegehalte.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het spel Assassin’s Creed III bedoeld is voor +18-jarigen en dat de PEGI (Pan European Game Information) vermelding opgenomen is in de reclame. De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de lezers van het medium waarin de reclame is verschenen de leeftijd van 18 tot 44 jaar hebben.

De Jury heeft vastgesteld dat advertentie voor het spel een duel toont in de context van een historisch gevecht, maar dat de afbeelding niet bloederig is. Het doel van de afbeelding is om een trouwe weergave te bieden van de aard en de geest van het spel.

De Jury is van oordeel dat de afbeelding duidelijk fictief is en in verband staat met de karakteristieken van het spel waarvoor promotie wordt gevoerd en dat, in deze context, de visuele en tekstuele elementen van de advertentie niet aanstootgevend zijn en niet van aard zijn om aan te zetten tot geweld of om geweld te banaliseren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UBISOFT
Product/Dienst: Assassin's creed III
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/11/2012