UBISOFT – 12/12/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel « Far Cry 3 va vous griller sur place ! » toont een zittende man met in elk hand een pistool. Naast hem steekt het bebloede hoofd van een man die begraven is uit boven het zand. Achter hem ziet men lichamen die aan hun voeten opgehangen zijn aan een palmboom.

Motivering van de klacht(en)

De klager gebruikt het openbaar vervoer samen met zijn kinderen.Hoewel het gaat om een spel lijkt deze reclame voor kinderen de werkelijkheid voor te stellen.
Dit soort reclame is buitengewoon choquerend en aanstootgevend.Bovendien brengt een dergelijke voorstelling waarbij mensen mishandeld worden schade toe aan de gezondheid – vooral van kinderen – en kan ze aanzetten tot schadelijk gedrag (zoals het mishandelen van mensen).
Deze reclame moet zo snel mogelijk teruggetrokken worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee:
- Het spel Far Cry 3 is bestemd voor een ervaren 18+ publiek en de aangepaste Pegi (Pan European Game Information) werd gebruikt in de campagne en ook op de hoes van het spel.
- Men moet ook rekening houden met het feit dat de gemiddelde leeftijd van de mensen die gebruik maken van het netwerk van de MIVB boven de 18 jaar is.
- De visual van de campagne legt het accent niet op geweld, maar veeleer op de sfeer die in het spel heerst.
- Dit argument is ook duidelijk zichtbaar in de in de metro gebruikte gekromde afbeeldingen, waarvoor de adverteerder verkozen heeft abstractie te maken van de personages die opgehangen zijn aan de bomen en het personage dat in het zand begraven is.
- Het doel van de campagne is om de consument te informeren over het genre en de inhoud van het spel. Men moet ook beseffen dat het wel degelijk om een afbeelding gaat en niet om een foto.
- De visual die voor deze campagne gebruikt werd is die van de hoes van het spel in Europa en de Verenigde Staten.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het spel Far Cry 3 bedoeld is voor +18-jarigen en dat de PEGI (Pan European Game Information) vermelding opgenomen is in de reclame.

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame niet enkel in de metro verpreid wordt maar ook op bussen waar de affiche gezien kan worden door een ruimer publiek. Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er eveneens nota van genomen dat voor wat betreft de in de metro gebruikte gekromde afbeeldingen, de affiches de personages die opgehangen zijn aan de bomen en het personage dat begraven is in het zand niet tonen.

De Jury is van oordeel dat de afbeelding fictief overkomt en als doel heeft om een trouwe weergave te bieden van het genre en de sfeer van het spel waarvoor ze reclame maakt.

Niettemin is ze van oordeel dat deze visual in staat is om negatieve reacties op te roepen bij een deel van het publiek. Ze heeft dus gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement en doet in deze een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UBISOFT
Product/Dienst: Far Cry 3
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  12/12/2012