UBISOFT – 07/12/2016

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont personages uit videogames die stunts en een auto-achtervolging met de politie uitvoeren, met een geweer schieten en een quad en een speedboot besturen.

VO: “Hello world, I’m a hacker. I say: together, we tear down the walls.”
“Watchdogs 2, nu verkrijgbaar. Speel extra content eerst op Playstation 4. PS4, for the players.”

Teksten op het scherm:
“Hallo wereld. Ik ben een hacker. Ik zeg: samen… krijgen we ze klein!”
“De beste game van het eindejaar. Metro”
“Een lust voor het oog. 9Lives”
“De leukste game van dit najaar. Newsmonkey”
“This is for the players. Playstation 4.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de video een aansporing tot haat en tot opstand ten aanzien van de ordediensten en de politie en gaat het om een desinformatie aangezien het (integendeel) de private firma’s (waaronder Ubisoft en PSN) zijn die ons privéleven bedreigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij totaal niet ziet waarin de spot zou oproepen tot geweld tegen de politie. Moest dat wel zo zijn spraken we volgens hem wellicht over meerdere klachten, en niet slechts één.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst verduidelijkt dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over het product, maar wel over de inhoud van de reclame die ervoor gemaakt wordt.

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame verspreid wordt met vermelding van de PEGI-classificatie (Pan European Game Information) betreffende de leeftijdscategorie waarvoor het spel geschikt is (in dit geval voor consumenten ouder dan 18 jaar).

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame personages uit videogames toont die stunts en een auto-achtervolging met de politie uitvoeren, met een geweer schieten en een quad en een speedboot besturen, terwijl de voice-over onder andere het volgende zegt: “Hello world, I’m a hacker. I say: together, we tear down the walls.”.

De Jury is van mening dat de inhoud van de reclame niet gericht is tegen de politie of de ordediensten.

De Jury is eveneens van mening dat de beelden duidelijk fictief zijn en in verband staan met de kenmerken van het spel waarvoor promotie wordt gevoerd.

Gelet op deze context, is de Jury van oordeel dat de visuele en tekstuele elementen van de reclame niet van aard zijn om aan te zetten tot haat of om geweld te banaliseren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UBISOFT
Product/Dienst: Watch Dogs 2
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2016