UBEEQO – 03/05/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “Avec Ubeeqo sortez Mamy quand vous avez envie de sortir Mamy” toont het gezicht van een oudere vrouw.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame choquerend en beledigend voor mensen van de 4de leeftijd die gedegradeerd worden tot het niveau van een hond die moet worden uitgelaten, gezelschapsdieren, zelfs bloempotten die te veel plaats innemen en die af en toe frisse lucht nodig hebben. De foto van de dame op de affiche is niet de meest flatterende en Mamy blijkt hier erg duidelijk beschreven te worden als een last die men (tegen zijn wil?) bij zich houdt.

Het is een onbetwistbaar feit dat oudere mensen in het algemeen vergeten worden, slecht behandeld worden of simpelweg gedenigreerd worden in onze samenleving (in het algemeen wel te verstaan) die verkiest om waarde te geven aan de jeugd en zelfs oppervlakkigheid, in plaats van aan ervaring; ouder worden wordt in het algemeen als iets slechts aanzien in onze maatschappijen en veroorzaakt sociale druk.

Volgens de klager wordt het respect dat getoond moet worden voor de menselijke persoon in deze reclame helemaal mismeesterd. Het gaat hier duidelijk om de objectivering van een ouder persoon en deze reclame veroorlooft zich om te lachen met de invaliditeit van senioren. Hij vraagt zich af welk beeld van ouderen deze reclame met zich meebrengt en of jongeren en kinderen die deze zien uitgenodigd worden om ouderen te respecteren. Volgens hem geeft men hier af op de vrouw en op de ouderen die men herleidt tot een object dat volledig afhankelijk is van de wil van een derde om te bestaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat uit marktonderzoek is gebleken dat heel wat Brusselaars bewust kiezen om een privé-wagen achterwege te laten en gebruik maken van het openbaar vervoer voor dagelijkse mobiliteitsbehoeften. Deze groep geeft aan dat een belangrijkste nadeel bij deze keuze een verlies aan flexibiliteit is.

Uit bovenstaand inzicht is een campagne ontstaan met als boodschap: een auto huren met Ubeeqo biedt mobiliteit die beschikbaar is wanneer je het wilt, zonder wachttijd of andere restricties. Dit wordt gereflecteerd in de boodschap “mobiliteit waar en wanneer jij het wil.” Hieruit zijn verschillende taglines ontstaan, zoals “Breng je blind date naar huis wanneer je je blind date naar huis wil brengen”, “Pick up your nephew when you feel like picking up your nephew” en “Sortez Mamy quand vous avez envie de sortir Mamy”.

Het is geenszins de bedoeling met deze taglines een uitspraak te doen of standpunt in te nemen over één van de groepen in kwestie (kinderen, grootouders of een afspraakje). Het is moeilijk te begrijpen dat dit zo is overgekomen. Het spijt de adverteerder zeer dat de boodschap verkeerd is overgekomen.

Een belangrijk deel van zijn leden gebruikt zijn dienst om een bezoek te brengen aan familieleden en naasten. Een auto geeft het gemak, de flexibiliteit en de spontaniteit om te vertrekken zodra een gelegenheid zich aanbiedt en zonder dat een verre afstand een reden vormt om niet te gaan.

In het kader van voorgaand inzicht, organiseerde hij reeds campagnes om families dichter bij elkaar te brengen. Ook de boodschap “Sortez Mamy quand vous avez envie de sortir Mamy” moet begrepen worden als een aanmoediging om z’n naasten te bezoeken, zonder dat mobiliteit hieraan in de weg staat.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de tekst “Avec Ubeeqo sortez Mamy quand vous avez envie de sortir Mamy” het gezicht van een oudere vrouw toont.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat deze affiche deel uitmaakt van een ruimere campagne met de bedoeling om de diensten van de adverteerder te promoten via de boodschap “mobiliteit waar en wanneer jij het wil”.

In dit opzicht is de Jury van mening dat de termen “quand vous avez envie” die gebruikt worden in de slogan verwijzen naar deze boodschap die de adverteerder wil overbrengen naar zijn doelgroep en niet naar het feit dat de “Mamy” in kwestie zelf niets te zeggen zou hebben. Zij is derhalve van mening dat de slogan niet choquerend of beledigend is ten aanzien van oudere personen.

Wat de gebruikte afbeelding betreft, is de Jury van mening dat deze duidelijk overdreven is en dat de oudere persoon in kwestie niet op een negatieve manier wordt voorgesteld. Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van oudere personen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een persoon of een groep van personen te kleineren of in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UBEEQO
Product/Dienst: Transportdiensten Ubeeqo
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/05/2017