TV VLAANDEREN – 30/08/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man 1: “Seg Dirk.”
Man 2: “Ja?”
Man 1: “Hebde gij die nieuwe promo al gezien?
Man 2: “Nee.”
Man 1: “Ne Smart TV van 49 inch plus hardware voor maar 349 euro.”
Man 2: “Waar dat?”
Man 1: “Bij TV Vlaaaa amai da’s nogal nen deal eh.”
Man 2: “Mm?”
Man 1: “Awel, TV Vlaaa amai da’s nogal …”
Man 2: “Was dat dan?”
Man 1: “Ja, euh bij TV Vlaanderen.”
Man 2: “Aah, TV Vlaaa Awel ja, ge hebt gelijk dat kunt ge niet laten liggen Danny.”
VO: “Nu bij TV Vlaanderen, een 49 inch Smart TV plus hardware voor maar 349 euro. Meer info op tvvlaanderen.be. TV Vlaanderen, ontdek iets bijzonders.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt er in deze reclame met een superpromotie voor een tv-toestel bewust niet bij vermeld dat men wel degelijk een abonnement dient te nemen bij TV Vlaanderen en is deze reclame dus erg misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meende om verschillende redenen dat deze radiospot niet misleidend is.
Hij deelde vooreerst mee dat het feit dat hij een aanbieder is van televisiediensten via satelliet die in België onder andere onder het merk TV Vlaanderen worden aangeboden welbekend is.
Hij biedt hierbij regelmatig hardware aan gereduceerde prijsvoorwaarden in verband met tv-abonnementen aan.
De adverteerder gaf tevens aan dat in het kader van een radiospot de reclametijd zeer kostbaar en zeer beperkt is. Men moet zich dus op de essentiële punten concentreren en het is niet mogelijk in een uitvoerige beschrijving op alle voorwaarden in te gaan. Dit is ook niet de bedoeling van een radiospot; het moet een interessant verhaal vertellen, dat de mensen aanspreekt, waarbij zij ook alle informatie verkrijgen die voor hen van belang is.
In dit verband wordt volgens hem duidelijk aan het einde van de reclame verwezen naar de website, met de zin “Meer info op tvvlaanderen.be”, en op de website is alle informatie over deze promotie op de homepage toegankelijk gemaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de radiospot duidelijk uitgaat van de aanbieder van televisiediensten TV Vlaanderen - met betrekking tot dewelke naar de mening van de Jury mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument ervan op de hoogte is dat deze primair abonnementen (en geen toestellen) verkoopt - en aan het einde duidelijk vermeldt “Meer info op tvvlaanderen.be”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat op de homepage van de website van de adverteerder met betrekking tot deze actie onder meer duidelijk het volgende staat vermeld:
“Kies nu voor TV VLAANDEREN en geniet van deze uitzonderlijke actie. Ontdek hieronder alle details over deze actie en kies het abonnement dat het beste bij jou past!
•              Abonnement TV of All-in-One naar keuze”.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat deze actie gepaard gaat met het nemen van een abonnement op de televisiediensten van de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TV VLAANDEREN
Product/Dienst: Smart TV met abonnement
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2019