TV VLAANDEREN – 12/09/2018

Beschrijving van de reclame

Op de webpagina van TV Vlaanderen met betrekking tot Antenne TV leest men onder meer: “Deze tv-zenders krijg je - Met Antenne TV ontvang je via je digitale antenne de meest bekeken tv-zenders in Vlaanderen. De zenders van de VRT zijn momenteel nog gratis te ontvangen, maar van zodra de VRT haar eigen tv-signaal stopt via DVB-T, zitten wij klaar om de zenders meteen toe te voegen aan je zenderaanbod.”, met daaronder de logos van een aantal commerciële tv-zenders.
Vervolgens de tekst “Gratis te ontvangen ...en vanaf 1 december bij Antenne TV:”, met daaronder de namen van drie kanalen van de Vlaamse openbare omroep: “Eén – Canvas – Ketnet”.
Daaronder: “Antenne TV - Jouw favoriete tv-zenders in digitale kwaliteit via de antenne - €9,95 per maand *”.
Verder op de pagina, in kleine letters:
“Abonnement per maand: De maandelijkse prijs van het abonnement is inclusief btw en exclusief een eenmalige activeringskost van €29,95. Prijs apparatuur: De prijs van de apparatuur is inclusief btw, Bebat en Recupel en exclusief installatie- en abonnementskosten. Gratis te ontvangen zenders: De gratis zenders worden niet door TV VLAANDEREN aangeboden, maar maken deel uit van het aanbod dat vrij via DVB-T verkrijgbaar is. De beschikbaarheid van deze zenders is niet afhankelijk van TV VLAANDEREN.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager maakt de adverteerder op zijn website bedrieglijke reclame door te beweren dat de kijker voor 9,95 euro per maand er de VRT gratis bij krijgt. Hij deelde mee dat de decoder en smartcard éénmalig 99 euro kosten en een abonnement 9,95 euro per maand en dat het dus niet gaat om gratis ontvangst, maar om het zonder meerkost ontvangen van extra zenders. De zenders zitten immers achter de decoder.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de zenders van de VRT momenteel gratis te ontvangen zijn via DVB-T en verwees in dit verband ook naar de disclaimer op zijn website. Klanten die dus een Antenne TV-abonnement afsluiten, hebben ook toegang tot de gratis te ontvangen zenders, maar het afsluiten van een abonnement is geen voorwaarde om deze zenders te ontvangen (gezien deze gratis zijn).
De VRT heeft echter aangekondigd dat deze vorm van gratis verspreiding stopt per 1 december. TV Vlaanderen en de VRT hebben in dit verband een overeenkomst gesloten zodat de 3 VRT-zenders bij afschakeling opgenomen worden in het betalende aanbod van Antenne TV, vandaar dus de vermelding dat de zenders momenteel nog gratis te ontvangen zijn, maar dat deze vanaf 1 december onderdeel zullen uitmaken van het betaalaanbod van TV Vlaanderen Antenne TV gezien deze dan niet meer gratis te ontvangen zullen zijn via antenne.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder in kwestie en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat op de betrokken webpagina onder meer vermeld stond: “Deze tv-zenders krijg je - Met Antenne TV ontvang je via je digitale antenne de meest bekeken tv-zenders in Vlaanderen. De zenders van de VRT zijn momenteel nog gratis te ontvangen, maar van zodra de VRT haar eigen tv-signaal stopt via DVB-T, zitten wij klaar om de zenders meteen toe te voegen aan je zenderaanbod.”, met daaronder de logos van een aantal commerciële tv-zenders en vervolgens de tekst: “Gratis te ontvangen ...en vanaf 1 december bij Antenne TV:”, met daaronder de namen van drie kanalen van de Vlaamse openbare omroep: “Eén – Canvas – Ketnet”.

De Jury heeft tevens nota genomen van de reactie van de adverteerder waarin deze onder meer bijkomend verwijst naar de kleine tekst onderaan de webpagina waarin met betrekking tot de momenteel nog gratis te ontvangen zenders onder meer vermeld wordt: “De gratis zenders worden niet door TV Vlaanderen aangeboden, maar maken deel uit van het aanbod dat vrij via DVB-T verkrijgbaar is.”.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat voldoende duidelijk blijkt uit de reclame dat de boodschap van de adverteerder inhoudt dat de betrokken VRT-zenders momenteel nog gratis te ontvangen zijn via antenne (zonder dat hiervoor het afsluiten van een abonnement vereist is), maar dat deze zenders, van zodra de openbare omroep de eigen verspreiding ervan langs deze weg stopzet, aan het betalende Antenne TV-abonnement van de adverteerder zullen worden toegevoegd (zonder dat de betrokken zenders dus nog langer gratis te ontvangen zullen zijn via antenne).

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TV VLAANDEREN
Product/Dienst: Antenne TV-abonnement
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/09/2018