TUINCENTRUM PELCKMANS – 08/11/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

VO: “Ondertussen in het grootste vijver- en tuincentrum van de Kempen.”
Man: “Dag mevrouw Hofkens.”
Vrouw: “Dag meneer Pelckmans, ’t Is weer den tijd van ‘t jaar eh.”
Man: “Ja.”
Vrouw: “Ene keer op ‘t jaar ga ik eens naar mijn moeder zien.”
Man: “Ja.”
Vrouw: “En dan praat ik daar tegen, maar ja die zegt niks niet meer terug eh.”
Man: “Ja.”
Vrouw: “Ik kan daar niet met lege handen aankomen eh, wat stelt u voor?”
Man: “Chrysanten? Een mooi grafstuk?”
Vrouw: “Meneer Pelckmans, mijn moeder is nog wel niet dood eh.”
Man: “Oh pardon.”
VO: “Vijver- en tuincentrum Pelckmans, lekker groot, lekker goedkoop. Kijk maar op pelckmans.net. Nu potchrysanten voor maar €1,95.”
Vrouw: “Meneer Pelckmans, houdt u daar dan zelf nog iets aan over?”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het een lugubere reclame. Hij vraagt zich af of de adverteerder enig idee heeft hoeveel mensen hij hiermee pijn doet in deze periode van Allerheiligen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder beperkte zich ertoe mee te delen dat met deze radiospot reclame wordt gemaakt voor bolchrysanten die zeer traditioneel terug te vinden zijn op de kerkhoven tijdens de Allerheiligenperiode.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Hoewel de Jury begrip heeft voor het persoonlijk standpunt van de klager, is zij van mening dat het humoristisch gebruik van een absurde en irrealistische situatie in de spot in kwestie voldoende duidelijk naar voor komt om ook als dusdanig te worden begrepen door de gemiddelde consument. Zij meent derhalve dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend of kwetsend te worden ervaren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en evenmin in strijd is met de JEP Regels inzake humor in reclame.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TUINCENTRUM PELCKMANS
Product/Dienst: Bolchrysanten
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2017