TRUSSARDI (I) – 26/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een koppel op een moto en dit zonder helm. Tekst “TruTrussardi”.

Motivering van de klacht(en)

Aanzetting tot gevaarlijk en onwettelijk gedrag (rijden op een moto zonder helm met daarenboven een passagier).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een koppel toont op een moto en dit zonder helm.
De Jury is van oordeel dat uit de afbeelding niet duidelijk blijkt dat deze moto deelneemt aan het verkeer. Bijgevolg en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Niettegenstaande en met het oog op toekomstige reclameboodschappen voor Trussardi, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om aandachtig te zijn aangaande elementen die verbonden zijn met de veiligheid en gezondheid ( in casu verkeersveiligheid) : afbeeldingen die voertuigen tonen die deelnemen aan het verkeer dienen de verkeersregels en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Adverteerder: TRUSSARDI (I)
Product/Dienst: TruTrussardi
Media: Affiche
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2007