TRIUMPH INTERNATIONAL – 15/09/2004

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Les boucles de Sloggi”, toont de affiche een groep naakte vrouwen met lang haar op rennersfietsen. Ze worden langs rugzijde afgebeeld en dragen uitsluitend een slipje of string.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is choquerend en tast de waardigheid van vrouwen aan, die tot een lustobject gereduceerd zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de afbeelding van een groep vrouwen die slechts een slip of string dragen en die op een rennersfiets zitten in de houding van mannelijke wielrenners

• een situatie toont die niet afgestemd is op de promotie van vrouwelijke lingerie en die daarmee moeilijk gepaard gaat;
• door haar dubbelzinnig karakter pejoratieve interpretaties t.a.v. de vrouw kan veroorzaken;
• negatieve reacties kan uitlokken die aan de reclame schade kunnen berokkenen;

Ondanks het verband tussen lingerie en lichaam, is de Jury van oordeel dat dergelijke affiche die door iedereen kan gezien worden (ook door kinderen en jongeren) niet conform is met art. 4.1. van de IKK-code. Deze bepaling schrijft voor dat reclame de menselijke waardigheid in casu deze van de vrouw niet mag aantasten.
De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet gelden dat deze visual reeds in 2002 te zien was in het straatbeeld en er toen geen reacties waren. Hij benadrukte dat er een directe link is tussen het beeld en het product en het bovendien in kwestie om een “top topical” gaat n.a.v de Ronde van Frankrijk met als boodschap aan de dames om te sporten en gezond te leven. Wat het argument m.b.t de fietshouding betreft, stelde hij dat er toch geen onderscheid kan gemaakt worden in fietshouding bij dames en heren. Zijn product betreft slips en aangezien de verschillen tussen de modellen het beste te zien zijn van de achterkant is het reeds geruime tijd gebruikelijk op dergelijke wijze reclame te maken. Hij benadrukte tevens dat het helemaal niet de bedoeling is om vrouwen te vernederen, seksuele gevoelens uit te lokken of de waardigheid van de vrouw aan te tasten en dat hij ervan overtuigd is dat zijn reclame-uitingen de hedendaagse grenzen van fatsoen en goede smaak niet overschrijden.
Wat betreft het argument “kinderen en jongeren” reageerde de adverteerder door te stellen dat zijn uitingen ook op jongeren gericht zijn en dat deze geenszins op gespannen voet staan met de geestelijke gezondheid van deze kinderen, temeer daar zij in het dagelijkse leven aan veel kwalijkere visuele uitingsvormen blootgesteld worden. Anderzijds benadrukte hij nogmaals dat vrouwen zijn primaire doelgroep zijn en het dus van het grootste belang voor hem is om met vrouwen zorgvuldig te communiceren. Hij stelde geen gevolg te kunnen geven aan de aanbeveling van de Jury.

Gevolg

Aangezien de adverteerder weigerde een gunstig gevolg te verlenen aan de aanbeveling van de Jury werd overeenkomstig art. 16 van het reglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: TRIUMPH INTERNATIONAL
Product/Dienst: Sloggi
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  15/09/2004