TRIUMPH INTERNATIONAL – 11/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als slogan “de mooiste billen op sloggi.be” toont 6 vrouwen op scooters. Ze worden langs rugzijde afgebeeld en dragen uitsluitend een slipje of string.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is provocerend en doet afbreuk aan het beeld van de vrouw. Het lichaam van de vrouw wordt gebruikt als seksobject, hetgeen getuigt van een gebrek aan respect.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat hij zoals elke producent zijn producten gebruikt in reclame en dat aangezien hij slips maakt (gaande van strings tot shorts), het hem logisch lijkt dat hij dit gamma in zijn campagnes opneemt. Hij legde uit dat Sloggi staat voor jong, hip en trendy en dit dan ook wil uiten via zijn reclamecampagnes, daar het van groot belang is om zijn primaire doelgroep te bereiken, namelijk de jonge, hippe vrouw. Hij stelde dat het fundamenteel is om zowel commercieel, maar vooral ook ethisch op een verantwoorde manier met zijn hoofddoelgroep te communiceren. Hij stelde ervan overtuigd te zijn dat deze campagne de vrouwen niet in een negatief daglicht stelt. Hij deelde tevens mee vele positieve reacties te hebben ontvangen en betreurt derhalve deze klacht. Hij is van oordeel dat deze campagne geenszins sociaal onverantwoord is. Tenslotte deelde hij mee dat deze campagne inmiddels beëindigd werd.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat de visuele voorstelling en tekst van deze reclame geen elementen bevatten die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. De afbeelding van het vrouwelijk lichaam houdt verband met het product en de intieme delen van het lichaam zijn bedekt met lingerie. Zij is tevens van oordeel dat deze reclame voor lingerie de vrouw niet reduceert tot seksobject en haar waardigheid niet aantast. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Met het oog op toekomstige reclameboodschappen voor Sloggi, heeft de Jury de adverteerder verzocht aandachtig te zijn aangaande elementen die verbonden zijn met de veiligheid en gezondheid (in casu verkeersveiligheid), in het bijzonder wanneer gebruik gemaakt wordt van een reële achtergrond.

Adverteerder: TRIUMPH INTERNATIONAL
Product/Dienst: Sloggi
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2007