TRIUMPH INTERNATIONAL – 04/05/2007

Beschrijving van de reclame

Affiche 1 :
Toont 4 vrouwen in vooraanzicht in ondergoed (bh en slipje of string) die staan te liften langs de kant van de weg Tekst onderaan : “Play with us at sloggifun.be”.

Affiche 2 :
Toont dezelfde 4 vrouwen langs rugzijde die uitsluitend een slipje of string dragen. Ook zij staan te liften langs de kant van de weg. Tekst onderaan : “Play with us at sloggifun.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is provocerend en doet afbreuk aan het beeld van de vrouw. Het lichaam van de vrouw wordt gebruikt als seksobject, hetgeen getuigt van een gebrek aan respect.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat hij zoals elke producent zijn producten gebruikt in reclame en dat aangezien hij slips maakt (gaande van strings tot shorts), het hem logisch lijkt dat hij dit gamma in zijn campagnes opneemt. Hij legde uit dat Sloggi staat voor jong, hip en trendy en dit dan ook wil uiten via zijn reclamecampagnes, daar het van groot belang is om zijn primaire doelgroep te bereiken, namelijk de jonge, hippe vrouw. Hij stelde dat het fundamenteel is om zowel commercieel, maar vooral ook ethisch op een verantwoorde manier met zijn hoofddoelgroep te communiceren. Hij stelde ervan overtuigd te zijn dat deze campagne de vrouwen niet in een negatief daglicht stelt. Hij stelde ontelbare positieve reacties ontvangen te hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches vrouwen afbeelden in ondergoed die aan het liften zijn langs de kant van de openbare weg, gevolgd door de slogan “Play with us at sloggifun.be”.

De Jury is van oordeel dat de tekst in kwestie (“play with us at sloggifun.be”) de vrouw instrumentaliseert, reduceert tot object en derhalve de waardigheid van de vrouw aantast, hetgeen bevestigd wordt door de inhoud van de website waar de vrouwen werkelijk opgevoerd worden als objecten. Dit is strijdig met art.4, al. 1 van de code van Internationale Kamer van Koophandel, alsook met de aanbevelingen van de JEP inzake de afbeelding van de mens (pnt.3+4).

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury tevens van oordeel dat de combinatie van de visual met de tekst “Play with us at sloggifun.be” , zijnde het afbeelden van vrouwen die liften gevolgd door de boodschap “Play with us …”, getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid, hetgeen strijdig is met art. 1, al. 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook met de aanbevelingen van de JEP inzake de afbeelding van de mens (pnt.1)

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen, door de tekst in kwestie te verwijderen of op een andere manier te formuleren teneinde te beantwoorden aan bovenvermelde bepalingen, en bij gebreke hieraan deze affiches niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde het niet eens te zijn met de Jurybeslissing, maar bevestigde dat de campagne beëindigd werd en niet meer zal herhaald worden.

Adverteerder: TRIUMPH INTERNATIONAL
Product/Dienst: Sloggi
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  04/05/2007