TOYOTA – 27/01/2015

Beschrijving van de reclame

Voice-over: « 9 conducteurs sur 10 sont pleinement satisfaits de leur Toyota hybride et on les comprend. Elles sont silencieuses, plus écologiques et en plus leur batterie se recharge toute seule. Les hybrides de Toyota: just cool to drive. Profitez maintenant d’avantages allant jusqu’à 4000€ sur les Toyota hybrides et de conditions salon exceptionnelles sur le reste de la gamme. Plus d’info sur toyota.be. »

Motivering van de klacht(en)

In de reclame beweert Toyota dat de batterijen van zijn hybride voertuigen “se chargent toutes seules”. Volgens de klager is dit totaal fout en doet dit naïeve mensen denken dat men erin geslaagd is om een techniek te vinden waarbij batterijen zich “helemaal vanzelf” herladen (door de warmte in de lucht, door de zon, …) terwijl de wagens slechts herladen als de motor draait, als men remt (maar men dient dan eerst wel gas te hebben gegeven met de batterij of met de verbrandingsmotor) of als men ze aansluit op het elektriciteitsnetwerk (voor de Plug-in hybrides).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat als men een woordenboek raadpleegt, men vaststelt dat het woord “seul” “sans aide” of “zonder hulp” betekent en dat dit perfect overeenstemt met de inhoud van zijn boodschap. Wanneer men beweert dat de batterij zich “toute seule” herlaadt, betekent dit zonder tussenkomst van de bestuurder (schakelaar, aansluiting, …) of van een bron buiten de wagen (stopcontact). Ze herlaadt zich door energie te recupereren van het vertragen en het remmen of, in voorkomend geval, via de benzinemotor, die als hij draait eveneens de hybridebatterij voedt. Deze herlaadtechnieken zijn volledig automatisch en hebben geen enkele schakelaar, aansluiting of bijzondere actie nodig: het gebeurt “helemaal vanzelf”. De adverteerder benadrukt nog dat de kinetische energie die hier gerecupereerd wordt verloren gaat bij de klassieke wagens.
Bovendien wordt er volgens de adverteerder nergens gesuggereerd, zelfs niet impliciet, dat de hybridebatterij zich zou kunnen herladen “door de warmte in de lucht, door de zon, …” (sic). Bijgevolg is hij van mening dat de radiospot geen enkele foute of misleidende informatie bevat en dat de gemiddelde consument niet misleid kan worden.

De adverteerder deelde tevens mee dat deze campagne als doel heeft om bepaalde bij het publiek wijdverspreide misverstanden met betrekking tot hybride voertuigen weg te werken. De hybridetechnologie wordt nog erg slecht begrepen en de meerderheid van de mensen denkt dat men de batterijen moet herladen via een extern stopcontact, wat hier absoluut niet het geval is. Enkel de Plug-in hybrides en de elektrische wagens, waarvan geen sprake is in de reclame, moeten herladen worden via een stopcontact. Hij wil dus het gebruiksgemak op de voorgrond plaatsen en niets anders.

De adverteerder is ervan overtuigd dat zijn beweringen geen misbruik maken van de goedgelovigheid van de gemiddelde consument die uiteraard weet dat het herladen van de batterij niet op ‘magische wijze’ gebeurt of zonder brandstof of eender welke energiebron. Bijgevolg begrijpt hij niet hoe de gemiddelde consument misleid zou kunnen worden door deze boodschap of hoe de reclame er zou kunnen voor zorgen dat hij een aankoopbeslissing betreffende dit voertuig zou nemen die hij anders niet zou hebben genomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot promotie maakt voor Toyota hybrides et met name benadrukt dat “leur batterie se recharge toute seule”.

De Jury heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk het doel van de campagne is om de misverstanden met betrekking tot de technologie van bepaalde hybride voertuigen weg te werken door de nadruk te leggen op het feit dat het niet nodig is om de batterijen te herladen via een extern stopcontact (in tegenstelling tot de elektrische wagens en de Plug-in hybrides).

De Jury is van mening dat, in deze context, het gebruik van de uitdrukking “toute seule” betekent dat de tussenkomst van de bestuurder, buiten het besturen van de wagen, niet nodig is.

Ze is van mening dat de reclame in kwestie dus geen misbruik maakt van de goedgelovigheid van de consumenten en hun gebrek aan ervaring of kennis niet uitbuit.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de herlaadmogelijkheden van de batterij.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Toyota Hybride
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/01/2015