TOYOTA – 26/05/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Drie grote dagen. Op 24,25 en 26 maart gaat Toyota de sportieve toer op”, toont de advertentie een racebaan en een zwart-wit geblokte vlag, alsoook 3 modellen van Toyota. De MR Roadster wordt beschreven als “De nieuwe roadster die je zinnen scherpt. Die je uit de bol doet gaan en je hart op hol doet slaan. En die zich met zijn 1.8 L VVT-i motor van 140 pk tot een rasechte sportwagen ontpopt”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de Febiac-code. De vlag roept de associatie met snelheidswedstrijden op en de MR Roadster lijkt weg te schieten als een bolide wat de relatie tussen auto en topsnelheid beklemtoont. De reclame is strijdig met het verantwoord gebruik van een auto en de enige eigenschap die wordt toegekend is de sportieve kwaliteit. De reclame is zwaar misplaatst in een tijd waarin verkeersagressie door het gerecht als een groeiend probleem wordt erkend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij met de vlag niet de geest van competitie wou oproepen, maar een visueel heeft gekozen dat paste bij het thema van de commerciële actie. Er wordt in de tekst niet over snelheid gesproken, doch wel over het technisch aspect van de motor en de verhouding cilinderinhoud/vermogen. Hij wees op verschillende advertenties van concurrenten die onderwerp zouden kunnen zijn van dezelfde kritiek en deelde mee dat de advertentie, bestemd voor een eenmalig evenement, niet opnieuw zou worden gepubliceerd.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de voorstelling van een wit-zwart geblokte vlag op een wedstrijdcircuit niet conform is met art.4 van de Febiac code. Hoewel de tekst op zich niet voor kritiek vatbaar is, vond de Jury dat door de nadruk op de nieuwe MR en het sportieve gamma de impliciete verwijzing naar het element snelheid door het visueel nog wordt versterkt. Zij deed de adverteerder de aanbeveling om dit thema niet opnieuw in reclame te gebruiken.

Gevolg

Een nieuwe advertentie voor een gelijkaardig evenement is conform de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Gamme
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/05/2000