TOYOTA – 20/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met headline “Snel naar Kyoto” toont een wagen van het merk die op de openbare weg rijdt. Baseline: “Toyota Avensis 2.2 D-4D 177 pk Clean Power. Kwaliteit tot in de details.”, gevolgd door een tekst in kleine lettertjes: “ 177 pk pure kracht. En dat voor een diesel. Meer hoeft een autoliefhebber niet te weten. Maar om een natuurliefhebber te overtuigen is wel meer nodig. Of minder, als het om het verbruik en de uitstoot gaat. Met de Clean Power technologie is de Avensis de milieuvriendelijkste in zijn klasse. Zo komt Kyoto wel heel snel dichterbij. Letterlijk en figuurlijk. En ook de befaamde 5 jaar garantie* inclusief wegbijstand mag u gerust heel letterlijk nemen. Het mag van u een klein beetje minder snel? Dan is er de 2.2 D-4D 150 pk of de 2.0 D-4D 116 pk.” Vermelding van educatieve slogan alsook de CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame gebruikt argumenten die indruisen tegen het Protocol van Kyoto. De vermelding “snel – à toute vitesse” doet veronderstellen dat men snel rijdt, zelfs sneller dan normaal (dan toegelaten), waardoor het verbruik waarschijnlijk ook hoger zal liggen dan aangegeven in de advertentie. Het is verbazend en choquerend dat men een verband legt met Kyoto waarvan men weet dat de doelstellingen erin bestaan om het verbruik te verminderen. Bovendien beoogt een voertuig met 177 pk eerder het vermogen dan eerbied voor de vermindering van het verbruik. 177 pk betekent dat er zowieso CO2 uitstoot is die bovendien niet vermeld wordt in de reclame. Deze reclame vormt een aansporing tot een gedrag dat indruist tegen de doelstellingen van Kyoto.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst benadrukte de adverteerder dat de CO2 uitstoot wel degelijk onderaan in de advertentie vermeld wordt.
Hij legde uit dat deze familiale wagen opmerkelijke resultaten heeft op het vlak van het leefmilieu. De Clean Power technologie beperkt de productie van vervuilende gassen en partikels en gaat dus verder dan de normen die normaal gehanteerd worden. Het filteringsysteem zou volgens specialisten het meest efficiënte op de automarkt zijn.
Hij stelde tevens dat Toyota inspanningen doet om de vervuilende gassen van haar wagens te verminderen en hij verwijst terzake naar het stijgend succes van de hybride wagens. Daarnaast worden de bestaande technologieën voortdurend verbeterd, zoals het Clean Power systeem en de filter voor partikels bij de dieselmotoren. Hij liet gelden dat de aanpak in zijn communicatie gebaseerd is op de kwaliteit door het productieproces en de programma's mbt de waarborgen die voorrang geven aan een gecontroleerd gebruik van natuurlijke bronnen en dat zijn communicatie geenszins gebaseerd is op een agressief (sportief) en milieuonvriendelijk gebruik.
Hij legde uit dat hij van oordeel is dat de term Kyoto zich ingeburgerd heeft in ons dagelijks taalgebruik om de verbetering van het leefmilieu in de ruime zin aan te duiden, alsook de sensibilisering van het publiek mbt deze problematiek. Hij legde tevens uit dat hij geenszins uitdrukkelijk verwijst naar het “protocol van Kyoto”, maar dat hij in de tekst spreekt van “dichterbij” Kyoto komen, met als bedoeling de doelstelling die nagestreefd wordt door Toyota om meer en meer de vervuilende gassen van haar voertuigen te verminderen, in de verf te zetten. Hij wilde dus enkel de aandacht van een specifiek publiek vestigen op het feit dat een familiale wagen kan of moet eerbied hebben voor het milieu.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame die de nadruk legt op snelheid en milieu onderzocht.
Zij heeft vastgesteld dat deze reclame de snelheid en het vermogen als argumenten gebruikt (Snel naar Kyoto. - 177 pk pure kracht. - Zo komt Kyoto wel heel snel dichterbij. Letterlijk en figuurlijk.) hetgeen strijdig is met art. 1 van de Febiac code die bepaalt dat men in reclame snelheid / kracht niet mag gebruiken als argument, noch de verleidelijkheid ervan suggereren. Anderzijds is de Jury van oordeel dat het gebruik van bovenvermelde termen betreffende de snelheid de indruk geeft aan te sporen tot een gedrag dat strijdig kan zijn met de bescherming van het leefmilieu, namelijk het feit van snel te rijden met de wagen. Daarenboven is zij de mening toegedaan dat de link tussen de termen “snel” en “Kyoto” in de slogan, alsook de zinnen “- Zo komt Kyoto wel heel snel dichterbij. Letterlijk en figuurlijk” , van aard zijn om de consument te misleiden aangaande de eigenschappen en kenmerken van het product in kwestie wat de gevolgen voor het leefmilieu betreft. Dienaangaande verwijst de Jury naar de vorige paragraaf die aangeeft dat snel rijden strijdig kan zijn met de bescherming van het leefmilieu. Gelet op wat voorafgaat en op basis van art. 1 van de Febiac code, alsook de art. 2 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de vermelde bepalingen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de verspreiding van deze reclame heeft stopgezet.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Avensis
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/09/2005