TOYOTA – 14/03/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een auto van het merk. Titel : “100% van de kinderen wordt groter.” Onderaan : "Corolla Verso. 7 plaatsen, 1000 redenen", gevolgd door het logo, de veiligheidsslogan, het verbruik en de CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat een leugen : 100% van de kinderen wordt niet groot, want ook kinderen sterven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de affiche in kwestie deel uitmaakt van een campagne met 8 verschillende thema's die allen “absurde en/of niet wetenschappelijke” percentages citeren met als enige bedoeling mede te delen dat er verschillende redenen zijn om een Corolla Verso te kiezen en die allen als baseline vermelden: Corolla Verso, 7 plaatsen, 1000 redenen. Hij heeft benadrukt dat het feit dat er gezegd wordt dat 100% van de kinderen groter wordt, een manier was om te zeggen dat ze meer en meer plaats innemen door groter te worden. Hij heeft tevens benadrukt dat de campagne gebruikt maakt van algemeenheden en dat een kind verliezen geen algemene regel is , maar een vreselijke situatie is die eerder uitzonderlijk is en dat het voor hem onmogelijk was dit in aanmerking te nemen tijdens de creatie van de affiche gelet op het risico dat ze dan totaal onbegrijpelijk zou worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie geen kinderen toont, maar een percentage citeert om de boodschap te brengen. Zij is van oordeel dat deze boodschap die het comfort van deze wagen (ruime wagen) in de verf wil zetten, niet van aard is om verkeerd begrepen te worden. Zij is de mening toegedaan dat indien het percentage rekening zou houden met het aantal overleden kinderen, dit een ongepast effect zou hebben. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Corolla Verso
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/03/2005