TOYOTA – 12/02/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Toyota onder de rubriek ‘Speciale aanbiedingen’ wordt een Toyota Prius aangeboden “vanaf €23.555 – speciale aanbieding tot 28/02”. Onderaan wordt het volgende vermeld: “Ecopremie – Uw Prius vanaf €23.555,-catalogusprijs, eco-overheidspremie van 15% afgetrokken*”.

Motivering van de klacht(en)

Op de website www.toyota.be wordt de Toyota Prius aangeboden vanaf €23.555, met een 'sterretje' bij deze prijs. Men maakt dan de melding dat dit de catalogusprijs is min de overheidspremie van 15%. Dit klopt, maar bij de promoties staat dat dit slechts geldig is tot 28 februari 2010. Hieruit kan je dus afleiden dat de fiscale premie slechts geldig is tot 28 februari 2010!

Er zijn twee punten in de klacht:

1. Het blijkt dat de verdelers van Toyota nog een extra korting geven van 5%. Maar er wordt bij elke verdeler (van elk merk) over de prijs 'onderhandeld' en is een korting van 5% eerder een normale korting die het ganse jaar door gegeven wordt.
In dit geval geeft men wel de (verkeerde) indruk dat er op de Toyota Prius wél een tijdelijke promotie is die hoger is dan normaal. Tijdens het salon kreeg de klager, ondanks deze 15% korting van de overheid bij Toyota de kleinste korting waardoor het doel van deze overheidspremie, namelijk minder vervuiling door milieuvriendelijke wagens te promoten, toch volledig faalt.

De klager vindt het erg storend dat de fiscale premie waar de consument recht op heeft (indien aan de voorwaarden voldaan wordt) door de constructeur 'misbruikt' wordt door het te laten uitschijnen alsof hij een korting geeft wat niet het geval is!

2. Op het promotiefilmpje op de homepage van Toyota België, vertelt men dat je, als salonpromotie, ook nog 5 jaar gratis onderhoud krijgt. Men zegt wel dat het geldt op 5 van de 7 modellen maar men toont 'maar' 3 modellen namelijk de Toyota Verso, IQ én Prius terwijl op de Prius deze promotie niet van toepassing is!

Standpunt van de adverteerder

1. Wat betreft het beweerde misbruik van de staatpremie van 15% als “korting”
De adverteerder deelde mee dat de prijs van 23.555 EUR inderdaad reeds de ecopremie van 15% van de overheid bevat. Het is echter geenszins de bedoeling deze premie te misbruiken als korting.
Om zeer duidelijk aan te geven dat het gaat over een overheidspremie en dat deze reeds werd afgetrokken van de prijs, heeft hij in hetzelfde (grote) lettertype als de prijs vermeld dat het gaat over een “eco-overheidspremie” van 15%” en dat deze reeds werd “afgetrokken”. Op diezelfde website kan de consument trouwens alle catalogusprijzen van de Prius nog eens duidelijk terugvinden.
De adverteerder meende dan ook dat hij geenszins misbruik maakt van de overheidspremie alsof het een korting zou zijn.

2. Wat betreft de beweerde misleiding over de “speciale aanbieding tot 28/2” hoewel de staatspremie onbeperkt geldig is in de tijd
Met de vermelding “speciale aanbieding tot 28/2” heeft de adverteerder enkel willen aangeven dat:
(1) zijn prijzen geldig zijn tot 28/2; en dat
(2) deze prijzen zeer interessant zijn.
De catalogusprijzen ondergaan, omwille van allerhande externe en objectieve redenen, onvermijdelijk veranderingen. Op dit ogenblik is de adverteerder van mening dat zijn catalogusprijzen interessant en eerder laag zijn. Het is enkel dit dat hij wenste mee te geven aan de consument.
In de bewuste publiciteit geeft hij in nog grotere lettertype dan de woorden “speciale aanbieding tot 28/2” daarom ook nog eens duidelijk aan dat het gaat over de catalogusprijs.
Na het lezen van de klacht neemt de adverteerder er nota van dat de woorden “speciale aanbieding” blijkbaar niet goed gekozen zijn en alleszins in hoofde van deze ene klager tot enige onduidelijkheid geleden hebben. Hij wenst te benadrukken dat dit geenszins zijn bedoeling was. Om ieder misverstand te vermijden zal hij de bewuste bewoording aanpassen door te spreken van “(interessante) prijzen geldig tot 28/2”.

3. Wat betreft het gebruik van de Prius als model in een TV-spot voor de 5 jaar gratis onderhoud hoewel deze actie niet geldt op de Prius.
De adverteerder heeft bevestigd dat hij de TV-spot niet meer zal uitzenden en van zijn website heeft gehaald.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er op de website van Toyota onder de rubriek ‘Speciale aanbiedingen’ een Toyota Prius aangeboden wordt “vanaf €23.555 – speciale aanbieding tot 28/02”. Onderaan wordt het volgende vermeld: “Ecopremie – Uw Prius vanaf €23.555,-catalogusprijs, eco-overheidspremie van 15% afgetrokken*”.

De Jury is van oordeel dat de prijsaanduiding (met aftrek van eco-overheidspremie van 15%) correct is, daar deze korting meteen toegekend wordt aan elke koper van het voertuig in kwestie. De Jury is derhalve van oordeel dat deze prijsaanduiding niet van aard is om de consument te misleiden op dat punt.

Met betrekking tot de bewoordingen “speciale aanbieding”, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder deze op eigen initiatief zal aanpassen door te spreken van “(interessante) prijzen geldig tot 28/2”.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren m.b.t. deze specifieke aankondiging op uw website.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Toyota Prius
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/02/2010