TOYOTA – 11/05/2000

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot en een bioscoopfilm tonen een wagen van het model die snel rijdt op een bochtrijke bergweg. Een tweede wagen van hetzelfde model verschijnt, volgt de andere wagen en haalt in. De eerste wagen accelereert, neemt de leiding in een bocht en remt dan plots. De tweede wagen verlaat dan op bruuske wijze de weg naar de zijberm. Op het einde verschijnt de vermelding “Op gesloten weg”.

Motivering van de klacht(en)

Gelet op de sterke indruk van snelheid alsook op het getoonde rijgedrag, is een onderzoek naar de conformiteit met de Febiac-code gerechtvaardigd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot de mogelijkheid biedt de 2 modellen MR te bekijken die mekaar enkel inhalen en waarbij duidelijk wordt vermeld dat werd gefilmd op een gesloten weg.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de film van aard is aan te zetten tot onveilig rijgedrag en de aantrekkelijkheid van snelheid suggereert. Gelet op de strijdigheid met de Febiac-code en het feit dat de getoonde weg in principe kan worden gebruikt door het publiek, heeft zij aanbevolen de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

Hoewel niet akkoord met het standpunt van de Jury, liet de adverteerder weten dat de spot niet meer zal verspreid worden en wordt vervangen door een andere campagne.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: MR Roadster
Media: TV, Bioscoop
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  11/05/2000