TOYOTA – 08/10/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de Toyota Yaris, Auris en RAV4.

Onderaan volgende vermeldingen: « Consommation (l/100km) et émission de CO2 (g/km) en cycle combiné :4,5/119-212 ».

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd dat de advertentie verschenen is in een formaat van 185×250 en dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en de CO2 uitstoot 3mm bedraagt.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de lettergrootte in overeenstemming is met art.5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Yaris, Auris, RAV4
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/10/2008