TOYOTA – 07/02/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche vermeldt onder andere « Hybride. Plus fort que le diesel » en « Jusqu’à 25.000 km/an, une hybride est plus avantageuse qu’une diesel ».

Motivering van de klacht(en)

De reclame die zegt dat de hybride straffer is dan de diesel is fout aangezien deze wagen duurder is dan een diesel. Het is een benzine dus een volle tank kost meer en het verbruik is hoger dan dat van een diesel. Ze zeggen ook dat hij goedkoper is in onderhoud, wat ook fout is aangezien men een diesel om de 25.000 km moet laten onderhouden en een hybride om de 15.000 km. Voor de klager gaat het om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de affichecampagne intussen afgelopen is.

Vervolgens deelde de adverteerder mee dat de boodschap die stelt dat de hybride « straffer » is dan de diesel helemaal niet misleidend of onjuist is.

De boodschap bevat een directe verwijzing naar de website www.hybride.be waar men de “sterke punten” van de hybride kan vinden, dewelke allemaal steunen op precieze en objectieve vaststellingen, namelijk:
- Vermogen en soberheid: Absolute kampioenen: 136 pk puur plezier met slechts 89 g CO2/km en 3,8 l/100km (cijfers voor de Auris hybride).
- Besparing: Auris Hybride vanaf €21.990,- (met Toyota ecopremie van €2.500 en met 5 jaar gratis onderhoud (onder voorwaarden) en met de laagste onderhoudskost in zijn categorie).
- Comfort: 5 plaatsen, de meest complete basisuitrusting van zijn categorie, een autonomie van meer dan 900 km met één volle tank en een ultra stille motor.
- Respect voor het milieu: Niveaus van vervuilende uitstoot die revolutionair laag zijn binnen zijn categorie (CO2, NOx en fijne stofdeeltjes).
- De garanties: De enige met tot 8 jaar garantie (5 jaar Toyota garantie en 8 jaar op hybride elementen) (Aanbod onder voorwaarden).

Verschillende experts hebben zich in het verleden al uitgesproken over het feit dat veel Belgen met een diesel rijden en dit om totaal irrationele redenen in verhouding tot de werkelijke kosten van dieselwagens (aankoop + gebruik) en in verhouding tot de veroorzaakte vervuiling (fijn stof en NOx). Deze experts gaan allemaal in dezelfde richting: niet iedereen moet met een diesel rijden. Mensen die voornamelijk in de stad rijden of minder dan 15.000km/jaar afleggen (met name de meerderheid van de bevolking) zouden best hun keuze heroverwegen en een benzinemotor of een hybridevoertuig overwegen.

Simulatieberekeningen bevestigen deze positie en houden rekening met de volgende elementen : aankoopprijs (op vergelijkbare niveaus qua uitrusting), verbruik en gebruikskosten (onderhoud, garantie, bijstand), namelijk meetbare elementen.

Wat betreft de specifieke punten die door de klager aangehaald worden :

- "deze wagen is duurder dan een diesel"

De nettoprijs van de wagen in kwestie (Auris hybride) is €21.990 met « Toyota ecopremie van €2500 en 5 jaar gratis onderhoud” (zoals aangegeven op de affiche). De adverteerder is van mening dat met dezelfde uitrusting (automatische versnellingsbak, airco, ...) en prestaties (136 pk, 89g CO2, 3,8L/100km), de Auris hybride niet “duurder” is dan een diesel. Wat is bovendien juist “een diesel” in de geest van de klager? De besparing heeft trouwens niet enkel betrekking op de prijs van het voertuig, maar ook op de prijs van het onderhoud, de bijstand, het verbruik, ...

Wat het onderhoud betreft, dient men te noteren dat, conform met de reclame in kwestie, de Auris hybride profiteert van 5 jaar volledige garantie (150.000 km) en 8 jaar (200.000 km) op de hybride elementen. Talrijke testen hebben de grote betrouwbaarheid van de hybridetechnologie bewezen en men zal er nota van nemen dat de Prius (uitgerust met deze technologie sinds 1997) volgens Test-Aankoop de meest betrouwbare wagen in België is. Tot slot profiteert de Auris hybride deze maand (zoals aangegeven op de affiche) van een aanbod van gratis onderhoud (5 jaar).

Bovendien moet men zich niet enkel concentreren op het interval tussen de onderhoudsbeurten maar ook op de prijs hiervan. Op dit vlak zal de klager opmerken dat de rekening voor het onderhoud van een diesel veel hoger zal zijn dan voor het onderhoud van een hybride. Talrijke dure stukken zoals bijvoorbeeld de starter, de koppeling, de EGR kleppen of de roetfilter zijn overigens, in tegenstelling tot bij een diesel, niet meer aanwezig in een hybride en kunnen dus niet meer stuk gaan en/of extra kosten veroorzaken.

- "een volle tank kost meer"

Enkel de prijs van een volle tank benzine of diesel laat niet toe om tot de conclusie te komen dat een auto duurder is dan een andere. De inhoud van de tank, het verbruik en de aanvullende energiebronnen (elektrische energie, door de wagen geproduceerd, in dit geval) spelen ook een belangrijke rol, net zoals de onderhoudskosten, de aankoopprijs, ...

Men moet bovendien onderstrepen dat de besparing niet het enige vergelijkingspunt is dat toelaat om tot de conclusie te komen dat de hybride straffer is dan de diesel. De vergelijking is gebeurd op 5 punten!

- "het verbruik is groter dan bij een diesel"

De verbruikscijfers worden vastgesteld door onafhankelijke instituten en op dezelfde basis voor alle merken.

De adverteerder voegt er opnieuw aan toe dat de besparing niet het enige relevante element is. Er is ook het comfort, het vermogen en de soberheid, het respect voor het milieu, en de garantie. Het woord “straf” is niet hetzelfde als “goedkoper”.

Samengevat :
1. De slogan steunt op 5 essentiële, meetbare en niet-willekeurige punten die niet ter discussie worden gesteld door de elementen die de klager aanhaalt;
2. De bewering dat de hybride straffer is dan een diesel is volledig correct als men verwijst naar deze 5 essentiële en meetbare sterke punten, die vermeld worden op de website www.hybride.be.
3. De reclame is dus niet misleidend.
4. Bovendien staan de beweringen die de klager aanhaalt niet toe om de slogan van de adverteerder te ontkrachten noch om tot de conclusies te komen die hij beweert te kunnen trekken uit de vergelijking tussen de twee wagens.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche onder andere vermeldt « Hybride. Plus fort que le diesel » en « Jusqu’à 25.000 km/an, une hybride est plus avantageuse qu’une diesel ». De affiche verwijst ook naar de website www.hybride.be.

Enerzijds is de Jury van mening dat de slogan « Plus fort que le diesel » niet betekent goedkoper dan een diesel maar verwijst naar de verschillende sterke punten van de hybride in vergelijking met de diesel die de adverteerder vermeldt.

Anderzijds is de Jury van mening dat de bewering « une hybride est plus avantageuse qu’une diesel » geen absolute bewering inhoudt en niet van aard is om de consument te misleiden.

De Jury is bovendien van mening dat de verschillende objectieve en meetbare voordelen duidelijk vermeld worden op de website waarnaar de reclame verwijst. Het gaat om financiële voordelen, maar ook met name over comfort, respect voor het milieu en garantie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet misleidend is.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Toyota Hybride
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/02/2012