TOYOTA – 04/02/2003

Beschrijving van de reclame

Een zeer kort tv-spotje (sponsoring) toont een wagen van het merk die deelneemt aan het verkeer : hij rijdt een kruispunt over, rijdt vervolgens een straat in en tenslotte rijdt hij op een snelweg waar hij van rijvak verandert. Tekst : “Corolla New Generation, It's a quality thing”.

Motivering van de klacht(en)

De wagen voert manoeuvers uit zonder de richtingaanwijzers in werking te stellen, hetgeen in strijd is met de wegcode en indruist tegen de inspanningen van de overheid om ongevallen te voorkomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een korte versie van 5 seconden gaat die gehaald werd uit een spot van 40 seconden. Hij benadrukte dat de originele versie van de spot een jongeman toont die zijn rijexamen aflegt en dat hij derhalve aandachtig is geweest aangaande de eerbiediging van de wegcode. Hij heeft in de post-productie zelfs het effect van de richtingsaanwijzer aangepast op het moment dat de wagen van rijvak verandert omdat dit onvoldoende zichtbaar was tijdens het draaien. Hij benadrukte tevens dat het bijna onmogelijk is om dit op te merken in de korte versie daar het beeld onvoldoende lang op het scherm getoond wordt. Hij heeft laten weten dat hij het betreurt dat de korte duurtijd van de spot geleid heeft tot verwarring bij de kijker, maar dat het geenszins zijn bedoeling was om aan te zetten tot gevaarlijk gedrag.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de richtingaanwijzer in werking werd gesteld tijdens het eerste manoeuver van het voertuig, maar dat dit niet duidelijk zichtbaar is tijdens het tweede manoeuver (veranderen van rijvak) omwille van het feit dat dit inderdaad niet lang genoeg afgebeeld wordt op het scherm om het te kunnen waarnemen. Gelet op de kortstondigheid van het beeld zal een kijker met een normale aandacht hier geen inbreuk op de wegcode uit afleiden. Rekening houdend met het feit dat de adverteerder tijdens de realisatie van de spot aandachtig is geweest mbt de naleving van de wegcode, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Corolla
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/02/2003