TOURING VERZEKERINGEN – 21/10/2014

Beschrijving van de reclame

Radiospot 10s:
Vrouw: “Schakel met Touring Verzekeringen over op onze efficiënte en goedkopere autoverzekering. Volgens een enquête bespaart u gemiddeld 201€.”
Man: “Twee keer winst op touringverzekeringen.be.”

Radiospot 20s:
Vrouw: “Wist u dat uit een enquête blijkt dat u door een autoverzekering te nemen bij Touring Verzekeringen, u gemiddeld 201€ bespaart? Nee? Wel, nu heeft u geen excuus meer. Profiteer van een uiterst efficiënte autoverzekering en doe een mooie besparing op touringverzekeringen.be.”

Website:
“Wist u dat?
Een studie* heeft uitgewezen dat verzekeringnemers gemiddeld € 201 besparen door over te stappen naar Touring Verzekeringen? Vraag uw offerte nu online aan en geniet 20% korting!**”

“*Studie Tell-ID² – augustus 2014 –uitgevoerd bij een representatief staal van 174 nieuwe klanten die genieten van het internettarief. Deze klanten besparen gemiddeld € 201.
**In vergelijking met onze andere verkoopskanalen (telefoon, post of agentschappen). Dit voordeeltarief wordt toegekend aan elke nieuwe klant die een eerste prijsofferte voor een autoverzekering heeft aangevraagd via internet, mag gecumuleerd worden met andere eventuele promoties en is onderworpen aan onze klassieke aanvaardingsregeld. De korting van 20% is van toepassing op de B.A. en de Omnium.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager kan iedereen die de reclame hoort en de website leest, geloven dat door het opzeggen van zijn contract bij zijn huidige verzekeraar en door klant te worden bij Touring, € 201 bespaard kan worden.

De bron van de studie spreekt eigenlijk voor zich. Er kan € 201 bespaard worden door in te schrijven voor een verzekering bij Touring via internet in plaats van via hun andere verkoopskanalen; ze vergelijken zich dus met zichzelf.

De klager vindt dat veel te vaag en dus misleidend. Men zou niet zo ver mogen moeten zoeken om de waarheid te ontdekken.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is deze reclame noch misleidend noch bedrieglijk. Alle nuttige informatie wordt in tegendeel meegedeeld aan de geïnteresseerden, wat hen toelaat de informatie zelf te valideren.
De klager heeft de boodschap goed begrepen, maar verwart duidelijk de verschillende elementen van de campagne: de gemiddelde besparing van € 201 enerzijds en het internettarief (20% korting) anderzijds.

Wat betreft de gemiddelde besparing van € 201, preciseert de disclaimer “Studie Tell-ID² – augustus 2014 –uitgevoerd bij een representatief staal van 174 nieuwe klanten die genieten van het internettarief. Deze klanten besparen gemiddeld € 201”.
Concreet heeft de adverteerder het tarief dat door 174 nieuwe klanten betaald werd voordat ze zich inschreven bij Touring Verzekeringen (verklaring op eer, meegedeeld aan de enquêteurs van de firma Tell- ID²), vergeleken met het tarief dat ze betalen bij Touring Verzekeringen. Er werd dus geen verschil tussen de eigen tarieven berekend, zoals de klager beweert.

Wat de korting van 20% betreft; die wordt toegekend aan iedereen die een eerste prijsofferte aanvraagt via internet. De disclaimer preciseert enkele gegevens betreffende die “20%”, namelijk: “**In vergelijking met onze andere verkoopskanalen (telefoon, post of agentschappen). Dit voordeeltarief wordt toegekend aan elke nieuwe klant die een eerste prijsofferte voor een autoverzekering heeft aangevraagd via internet, mag gecumuleerd worden met andere eventuele promoties en is onderworpen aan onze klassieke aanvaardingsregeld. De korting van 20% is van toepassing op de B.A. en de Omnium.”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots onder andere vermelden dat er gemiddeld € 201 bespaard wordt bij het nemen van een autoverzekering bij Touring Verzekeringen, en dat er verwezen wordt naar touringverzekeringen.be.

Op die website valt te lezen dat, volgens een studie van Tell-ID2 uitgevoerd bij een representatief staal van 174 nieuwe klanten die van het internettarief genieten, de gemiddelde besparing die wordt gerealiseerd door klant te worden bij de adverteerder € 201 bedraagt.

Daarenboven wordt er op de website eveneens vermeld dat als een prijsofferte online aangevraagd wordt, er een korting van 20% wordt gegeven in vergelijking met de andere verkoopskanalen.

De Jury is van mening dat het op die manier voldoende duidelijk is voor de gemiddelde consument dat de besparing die gerealiseerd kan worden door klant te worden bij de adverteerder gemiddeld € 201 bedraagt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden wat betreft de besparing in kwestie of de korting die toegekend wordt aan iedereen die via internet een eerste prijsofferte aanvraagt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOURING VERZEKERINGEN
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/10/2014