TOURING VERZEKERINGEN – 17/05/2011

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een vrouw met de tekst: “Heren, voor u gaan we tot het uiterste (net als voor uw wagen)”.

Motivering van de klacht(en)

Sexisme, voorstelling van de vrouw als seksueel object, erotisering van een commerciële transactie, belediging tegenover elke vrouw die haar Touring-abonnement betaalt, slechte boodschap naar de mannen, vrouwen (vooral naar jongeren met carrièreperspectieven,...) enz.

Er zit in die boodschap iets dubbelzinnig en echt choquerend. Moet de vrouw op zo een manier voorgesteld worden? Is Touring geen organisatie die zich richt tot het gezin? Welk beeld stuurt men ons zo van de vrouw? Welk beeld brengt men over van de man-vrouw relatie en omgekeerd?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de doelstelling van deze campagne erin bestaat om op ludieke wijze en zonder de universele mode- en cosmetische regels in acht te nemen te verwijzen naar de verzekeringswereld en naar de menselijke rol van de adviseurs die niet alleen wagens verzekeren maar die ook zorgen voor de bestuurder als persoon.

De noties advies, menselijk contact en een persoonlijke aanpak zijn essentieel voor een directe verzekeraar (over het algemeen beschouwd als afstandelijk, koel en onpersoonlijk). 140 personen proberen via een persoonlijke aanpak elke dag zo goed mogelijk te zorgen voor de klanten.

Dit punt wordt in detail uitgelegd doorheen de below-the-line communicatie via direct mailing en brievenbusreclame, banners op internet en op de website die punt voor punt de elementen aanhalen waardoor bevestigd kan worden dat Touring Verzekeringen in staat is om kwaliteitsadvies te geven. Zo stellen de adviseurs het verzekeringsproduct “bestuurdersverzekering” voorop die de lichamelijke schade van de bestuurder dekt (dit product werd reeds verkocht aan 70 % van de klanten, terwijl andere verzekeraars dit over het algemeen hun klanten vergeten aan te raden). Klanten denken vaak aan hun wagen, Touring Verzekeringen denkt zowel aan de klant als aan hun wagen.

Het gaat met andere woorden niet om een irrationele benadering met de bedoeling te choqueren, noch om de doelgroep te bereiken via een boodschap met een seksistisch karakter of die het beeld van de vrouw aantast. Het gaat daarentegen om een campagne die gebaseerd is op reële argumenten voor de producten en de diensten.

Om alle misverstanden te vermijden, werd deze reclameboodschap voor de publicatie getest bij twee consumentenpanels (kwalit) De resultaten van deze voorafgaande test hebben duidelijk de verleidelijke kant aangetoond maar evenzeer de goede aanvaarding van de campagne en de inhoud van de boodschap.
De uiteindelijke aanpak die in deze campagne gebruikt werd had hoofdzakelijk als voordeel om alle ondervraagden tevreden te stellen, zowel mannen als vrouwen, Franstaligen als Nederlandstaligen.
Uiteindelijk werd de campagne afgezwakt met het gebruik van zowel een vrouwelijk als mannelijk element, hierdoor heeft de adverteerder niet de indruk dat de campagne seksistisch, machoachtig of beledigend is tegenover de vrouw (er is 1 affiche met een man die zich richt tot vrouwen en 1 andere met een vrouw die zich richt tot mannen (verdeling 50-50).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de aangeklaagde affiche een vrouw toont met de tekst “Heren, voor u gaan we tot het uiterste (net als voor uw wagen)”.

De Jury heeft vastgesteld dat de campagne uit een vrouwelijke en een mannelijke visual bestaat (in dat geval met de tekst “Dames, voor u gaan we tot het uiterste (net als voor uw wagen))”. De Jury heeft eveneens genoteerd dat het doel van de campagne erin bestaat om de noties “advies, menselijk contact en de persoonlijke aanpak” van de adverteerder te benadrukken.

In deze context is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om vrouwen te denigreren of hen voor te stellen als een lustobject. De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet choquerend is en geen negatief beeld geeft van de man-vrouw relatie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOURING VERZEKERINGEN
Product/Dienst: Autoverzekering
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/05/2011