TOURING VERZEKERINGEN – 03/06/2014

Beschrijving van de reclame

Voice over: “Als je weet dat Nico elke dag 60 kilometer (we horen het geluid van een toeter) om naar het werk te gaan en Lisa (we horen een meisje giechelen) en Tom (we horen een jongen zeggen “meisjes zijn stom”) af te zetten op school, hoeveel kilometers rijdt hij dan wekelijks...”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat de reclame waarin men een kind ‘meisjes zijn stom’ hoort zeggen seksistisch is en hij vraagt zich af of dit geacht wordt grappig te zijn en of dit niet van aard is om meisjes op een negatieve manier te stigmatiseren.
Als kinderen dit soort dingen horen, voorgesteld als “normaal”, gaan ze dit discours dan vervolgens niet integreren in hun daden?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de advertentie opgebouwd is rond het concept van het wiskundig vraagstuk dat hier op een ludieke manier wordt uiteengezet met behulp van toegevoegde geluidselementen. Hij wou de plagerijen illustreren tussen broers en zussen in de auto op weg naar school, werk, enz. Hij heeft op geen enkele moment gedacht wie dan ook te denigreren. De in deze context gebruikte uitdrukking leek hem niet van beledigende of onrespectvolle aard.
Hij biedt uiteraard zijn excuses aan aan personen die hierdoor gechoqueerd kunnen zijn of die zich gekwetst zouden kunnen voelen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de spot die geluidselementen gebruikt om de verschillende bestanddelen van de spot te illustreren (een toeter voor een auto, gegiechel voor een meisje en de uitdrukking ‘meisjes zijn stom’ voor een jongen).

De Jury is van mening dat de uitdrukking in kwestie in deze context een humoristische verwijzing is die door de gemiddelde consument niet letterlijk zal worden opgevat en die niet riskeert om kinderen aan te zetten tot het overnemen van negatief gedrag.

De Jury is eveneens van mening dat deze reclame niet seksistisch van aard is en evenmin denigrerend is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOURING VERZEKERINGEN
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/06/2014