TOURING VERZEKERINGEN – 02/12/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: “Bij Touring Verzekeringen betalen wij u twee keer het verschil terug als u ergens anders een goedkopere autoverzekering vindt.”
Man: “1 keer winst.”
Vrouw: “En daar bovenop heeft u een zeer efficiënte autoverzekering.”
Man: “2 keer winst.”
Vrouw: “Ga voor dubbele winst op touringverzekeringen.be.”
Man: “Aanbod geldig tot het einde van de maand voor elk nieuw contract en tot 500€ terugbetaling.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat zijn huidige verzekering goedkoper is dan de verzekering voorgesteld door de adverteerder. Hij heeft de adverteerder dus gecontacteerd teneinde een terugbetaling te bekomen van de betreffende som. Dit werd hem via telefoon geweigerd om volgens hem nietszeggende en onjuiste redenen. Hij vindt de reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het onmogelijk is om de vraag te onderzoeken aangezien hij niet beschikt over de aan deze persoon aangeboden contracten. Hij verwijst echter naar de algemene voorwaarden van de actie op zijn website.
Na het lezen van de klacht vraagt de adverteerder zich af of de betrokken persoon niet verwijst naar zijn huidige verzekering. In de voorwaarden staat echter dat het moet gaan om een nieuw contract, wat eveneens in de radioboodschap vermeld wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die de actie “2x het verschil” aankondigt.

Ze heeft vastgesteld dat het aanbod betrekking heeft op nieuwe contracten.
Ze stelde eveneens vast dat de spot verwijst naar de website touringverzekeringen.be waar de actievoorwaarden duidelijk beschreven staan.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument op die manier duidelijk genoeg geïnformeerd wordt over het aanbod.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOURING VERZEKERINGEN
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/12/2015