TOURING MOBILIS – 15/12/2009

Beschrijving van de reclame

De radiospot bevat volgende:
Mannenstem: « Dankzij TouringMobilis weten de nieuwste GPS-toestellen echt alles over uw reisweg. Zo vermijdt u files, werken, mobiele flitsers en andere onvoorziene omstandigheden.”
Vrouwenstem: “Opgelet, flitscontrole over 100m door agent Marco Vercammen, die zijn maxi friet en berepoot met mamoetsaus zonet heeft uitgebraakt op de linkerrijstrook. Pas uw snelheid aan.”
Mannenstem: “Koop een GPS met TouringMobilis functie en kom echt alles te weten over uw reisweg. Slimmer op weg met Touring Mobilis.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame voor Touring Mobilis stelt hun systeem niet enkel verkeerd voor, maar toont bovendien minachting voor de verkeersveiligheid en voor de personen die voor die veiligheid instaan.
a) minachting voor de verkeersveiligheid:
Een spotje dat oproept om "de controlepunten op te vragen via gps" moedigt de chauffeurs aan zich te doen ‘afleiden’. Waar het normaal lijkt, als de GPS zou verwittigen "pasop, u rijdt te snel", is hier de boodschap: "Pas op voor de controleurs", alsof een snel rijdende chauffeur al niet alle concentratie nodig heeft voor wat hij ‘zelf’ doet ?
b) minachting voor degenen die voor de veiligheid instaan:
"Agent (een naam) heeft zijn xxxxx uitgekotst".

Deze boodschap (die wordt uitgezonden op een openbare oproep) is vernederend en neerbuigend voor de politie. Deze is niet grappig en heeft geen enkele meerwaarde.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met de huidige radiocampagne op een absurde en grappige manier wil communiceren dat een GPS toestel met Touring Mobilis functie rekening houdt met files, ongevallen, werkzaamheden en andere onvoorziene omstandigheden. Deze onvoorziene omstandigheden worden in de spots via een absurde situatie geschetst met de bedoeling om op een grappige manier een link met de boodschap te maken. De adverteerder deelde eveneens mee dat naast de spot met de politie-agent hij ook een spot heeft met een wegenwerker, een reiger, een golden retriever en een oud vrouwtje. Humor in reclame is niet nieuw en helpt aandacht te trekken. In dit geval wordt gelachen met een persoon in een absurde situatie waarbij het absoluut niet de bedoeling is de persoon zelf in deze grap te willen aanvallen of beledigen. Dit is ook het geval bij deze spot: het gaat om een humoristische en absurde situatie omtrent een fictieve agent en het is niet de bedoeling van de adverteerder om minachtend of vernederend te zijn tov alle agenten. De adverteerder benadrukte dat het daarbij nooit zijn intentie geweest is om wie dan ook schade te berokkenen.
Tot slot deelde de adverteerder mee dat hij reeds voor het schrijven van de JEP heeft beslist om de bestaande spots in te korten tot een louter informatieve boodschap.

Jurybeslissing

Met betrekking tot de functiemogelijkheid van het GPS toestel in kwestie, namelijk het melden van mobiele snelheidscontroles, heeft de Jury advies ingewonnen bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. De Jury heeft genoteerd dat deze functiemogelijkheid m.b.t. snelheidscontroles, waarvan de informatie aangeleverd wordt via real-time dataverbinding en niet via radardetectoren, getolereerd wordt (dit in tegenstelling tot het melden van alcoholcontroles). De spot in kwestie spreekt niet over alcoholcontroles. Bijgevolg heeft de Jury gemeend dienaangaande geen opmerking te moeten formuleren.

Wat daarentegen de passage met de politieagent betreft, is de Jury van oordeel dat deze niet van de beste smaak getuigt. Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren ten aanzien van dit gedeelte van de spot, dit overeenkomstig art. 2 van het Juryreglement.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat deze spot intussen werd ingekort tot een louter informatieve boodschap.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOURING MOBILIS
Product/Dienst: Touring Mobilis
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/12/2009