TOURING – 29/11/2011

Beschrijving van de reclame

De drie TV-spots voor Touring volgen telkens hetzelfde stramien: er wordt een pechverhelping door de adverteerder getoond, waarna wordt “uitgezoomd” naar een andere situatie waarin op humoristische wijze de aandacht wordt gevestigd op een kwaliteit van de dienstverlening van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

In het spotje is een defecte wagen te zien die "snel" wordt hersteld door een medewerker van Touring. Het merk van de wagen is duidelijk te herkennen. Dit geeft een negatieve weerklank over het merk.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van drie TV-spots voor Touring die telkens hetzelfde stramien volgen: er wordt een pechverhelping door de adverteerder getoond, waarna wordt “uitgezoomd” naar een andere situatie waarin op humoristische wijze de aandacht wordt gevestigd op een kwaliteit van de dienstverlening van de adverteerder.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat het tonen van een bepaald merk van voertuig in het gedeelte “pechverhelping” van één van de TV-spots een negatieve weerklank zou geven aan dit bepaalde merk.

De Jury heeft dienaangaande vastgesteld dat de drie TV-spots in kwestie er allen zorg voor dragen om het merk van de respectievelijke te herstellen voertuigen niet expliciet in beeld te brengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze TV-spots niet denigrerend overkomen ten aanzien van specifieke merken van voertuigen en dat hier eveneens geen sprake is van deloyale communicatie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOURING
Product/Dienst: Pechverhelping
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2011