TOURING – 13/07/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouwenstem die zegt: “ De reisbijstand van Touring voorziet echt alles.” Vervolgens horen we iemand 2 maal in het water duiken die een kreet van geluk slaakt. De derde maal hoort men dat hij op de grond valt en zich pijn doet. Vrouwenstem: “Want het leven zit vol verrassingen. Bel Touring op 0800/24024 en vertrek volkomen gerust met de meest complete reisbijstand. Als u nu intekent, krijgt u 10% korting. 0800/24024 of Touring.be. Touring, simpel weg.”

Motivering van de klacht(en)

De klager is gechoqueerd door de wreedheid van deze reclame die een persoon laat horen die zijn nek breekt. Het is waar dat de omstandigheden waarin men een beroep moet doen op bijstand zelden aangenaam zijn, maar de adverteerder overschrijdt hier een grens door op een overduidelijke manier het geweld van een ongeval te laten horen. Een dergelijke wreedheid gebruiken om zijn product te verkopen is afkeurenswaardig en getuigt van een gebrek aan respect tov families van slachtoffers van zulke ongevallen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het hier gaat om het aanprijzen van een bijstand, hetgeen de noodzaak inhoudt om te wijzen op de risico's die inherent zijn aan reizen en vakantie en dat de allusie op een ongeval derhalve niet verwerpelijk is. Wat de wijze betreft waarop dit fictief ongeval verteld wordt, is hij van oordeel dat deze spot gebruikt maakt van een lichte en humoristische toon en het ongeval geenszins op dramatische wijze voorstelt (de gil van de duiker wijst op oppervlakkige verwondingen). Hij liet tevens gelden dat hij geenszins heeft willen choqueren, maar eerder de aandacht heeft willen trekken door gebruik te maken van humor.

Jurybeslissing

Gelet op het duidelijk karikaturaal karakter van deze spot, was de jury van oordeel dat binnen deze context deze spot niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van het publiek en niet als verwerpelijk zal aanzien worden. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: TOURING
Product/Dienst: Reisbijstand
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/07/2005