TOTAL – 17/03/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot geeft een gesprek weer tussen een directrice en haar ondergeschikte:
X: “Vanneste, van waar komt die geur?”
Y: “Ah dat is de mazout mevrouw de directrice.”
X: “Ah ge hebt dus geen Mazout Ultra genomen Vanneste?”
Y: “Ah nee, die ruikt ge niet.”
X: “Natuurlijk, das een beetje zoals gij de Mazout Ultra: geurloos.”
Y: “Ah ja, maar hij kost wel meer mevrouw de …”
X: “Fout, gij kost meer. Mazout Ultra verbruikt minder, dus bespaart ge, het is milieuvriendelijk en dat betekent?...”
Y: “Dat hij niet voor niks Ultra heet.”
X: “Das beter Vanneste.”

Vrouwenstem: “Total Mazout Ultra: geurloos, voordelig en milieuvriendelijk. Total Mazout Ultra is verkrijgbaar bij meer dan 140 erkende Total-verdelers en bij 7 regionale centra. Meer info op total.be.”

Motivering van de klacht(en)

In deze reclame wordt ten onrechte gesteld dat het product in kwestie milieuvriendelijk is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een humoristische spot gaat.
Die spot verwees naar de Mazout Ultra die vriendelijker is voor het milieu dan de gewone huisbrandolie. Het product zorgt voor een betere bescherming van het milieu door een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en roet in vergelijking met gewone huisbrandolie. Hij stelde tevens dat hij niet meteen plannen heeft om deze spot in de nabije toekomst opnieuw uit te brengen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de term “milieuvriendelijk / écologique” een te absolute term is in de zin van art. 7 van de milieureclamecode. Dergelijke absolute bewering houdt het risico in dat de consument denkt dat het product in kwestie geen enkel gevolg heeft voor het leefmilieu.
De Jury is tevens van oordeel dat de spot de relatie werknemer-werkgever niet op de meest gunstige manier naar voren brengt, gelet op de kleinerende toon. De Jury heeft dienaangaande de aandacht van de adverteerder gevestigd op haar aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens die bepalen dat reclame dient te vermijden om op een instemmende wijze het domineren van een persoon door een andere persoon voor te stellen. Ook de regels inzake humor bepalen uitdrukkelijk dat humor niet mag leiden tot het kleineren of discrediteren van een persoon.
De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder geen intenties heeft om de spot in kwestie in de nabije toekomst opnieuw uit te brengen. Zij heeft hem derhalve de aanbeveling gedaan om, voorzover hij deze spot ooit nog opnieuw zou gebruiken, om deze eerst te wijzigen door enerzijds de term “milieuvriendelijk/écologique” te milderen en anderzijds door de relatie werknemer-werkgever positiever voor te stellen door de kleinerende toon weg te laten.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij geen intenties heeft om de spot opnieuw te gebruiken, maar dat hij in geval van hergebruik deze spot zal wijzigen overeenkomstig de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: TOTAL
Product/Dienst: Mazout Ultra
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/03/2006