TOP INTERIEUR – 15/03/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een tweepersoonsbed met twee matrassen. Op, onder en naast het bed bevinden een tiental “kleine vrouwtjes” in verschillende houdingen. Ze dragen allen een topje en een slipje.
Tekst: “999 euro. Alleen nog lekkere beestjes in uw bed. Anti-huisstofmijt en anti-allergie slaapset.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is denigrerend voor de vrouw. Vrouwen worden gebruikt om de tegenstelling met huisstofmijt uit te beelden. Vrouwen zijn geen, in tegenstelling tot huisstofmijt, “schone beestjes”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vond deze klacht ongegrond om de volgende redenen:
-Het gebruik van een vrouw was eerder toeval dan een bewuste / doordachte keuze. Het kon evengoed een mannelijk model geweest zijn.
-De woordkeuze werd gemaakt om een brug te slaan met het voornaamste kenmerk van onze slaapset; nml. Anti-allergie & anti-huisstofmijt
-‘Lekker beestje' is geen denigrerend taalgebruik
-Het model wordt geenszins op een vrouwonvriendelijke manier afgebeeld (het model zelf, heeft het idee vooraf mee goedgekeurd)

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de visual in kwestie niet choquerend, noch denigrerend overkomt ten aanzien van vrouwen en evenmin van aard is om de vrouwelijke waardigheid aan te tasten. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren ten aanzien van het visuele aspect van deze reclame.

Echter wat het redactionele aspect van deze reclame betreft, is de Jury van oordeel dat de woorden “lekkere beestjes” suggestief zijn en niet van de beste smaak getuigen. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame, heeft de Jury gemeend om ten aanzien van dit taalgebruik een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: TOP INTERIEUR
Product/Dienst: Anti-allergie slaapset
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/03/2006