TOERISME OOSTENDE – 11/07/2011

Beschrijving van de reclame

De spot laat een kind horen dat schreeuwt omdat hij geen toestemming van zijn vader krijgt om naar Kids@Oostende te gaan. De vader stuurt hem naar zijn kamer maar hij repliceert dat hij dan alleen gaat en men hoort een auto die in volle vaart wegscheurt.

Motivering van de klacht(en)

In de reclame krijgt een kind niet onmiddellijk toestemming en kaapt de wagen van zijn ouders. De klager vindt dat in een tijd waarbij dergelijke incidenten werkelijk voorkomen, dit niet moet aangemoedigd worden. De spot kan niet door de beugel.

Standpunt van de adverteerder

Toerisme Oostende vzw organiseert voor de 10de maal Kids@Oostende, een evenement voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De adverteerder verwijst naar de affiche, de programmabrochure, de televisiespot en de website www.kids-oostende.be. Hij bevestigt dat het zeker niet in zijn bedoeling ligt om te choqueren maar om op een leuke en originele manier zijn evenementen te promoten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een kind laat horen dat schreeuwt omdat hij geen toestemming van zijn vader krijgt om naar Kids@Oostende te gaan. De vader stuurt hem naar zijn kamer maar hij repliceert dat hij dan alleen gaat en men hoort een auto die in volle vaart wegscheurt.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een gedrag in scène zet dat illegaal is (strijdig met de verkeerscode) en dat gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet van de nodige sociale verantwoordelijkheidszin getuigt, wat strijdig is met artikel 1, al.2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

De Jury is ook van oordeel dat de spot het gezag, de verantwoordelijkheid of het oordeel van de vader ondermijnt, wat strijdig is met artikel 73 van het Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 en met artikel 18 van de ICC code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne beëindigd werd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOERISME OOSTENDE
Product/Dienst: Kids@Oostende
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/07/2011