TMG COMPANY – 28/03/2007

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont 2 luxepakketten : één pakket voor dames (handtas met LV print, zonnebril, gsm en personal organiser) en één pakket voor mannen (tas met LV print, zonnebril, personal organiser). Mannenstem : “Win dit superdeluxe pakket met de meest geweldige celebrity gadgets. Mannen, sms hem en verwen jezelf met deze toffe .. Meisjes, sms haar en maak kans op de meest stijlvolle spulletjes. Voel je rijk en beroemd. Sms hem of haar naar 3177 en win een prijzenpakket ter waarde van 2000 euro. Sms hem of haar naar 3177 en vervul je droom”. In de linker bovenhoek verschijnt het woord “subscription” met daaronder een pictogram met de volgende gegevens: 3177 – 0,75 €/SMS – min 3,00€/mnd. De tekst die onderaan in kleine lettertjes verschijnt is onleesbaar.

Een TV spot toont een kort fragment van een modeshow en brengt vervolgens 2 pakketten in beeld: een pakket voor mannen (tas, schoenen, zonnebril, polshorloge, personal organiser) en een pakket voor dames (handtas met Chanel print, zonnebril, gsm, personal organiser, ring D&G). Mannestem : “Win een fashionpakket met de meest exclusieve merken. Mannen, sms de letter M en scoor met deze coole goodies.Vrouwen, sms de letter V en verwen jezelf met dit chique modepakket. Wil jij de trend zetten, sms dan de letter m of v naar 3177, beantwoord de vragen en win deze trendy designercollectie ter waarde van 2000 euro. Dus sms M of V naar 3177 en verwen jezelf”. In de linkerbovenhoek verschijnt het woord “subscription” met daaronder een pictogram met de volgende gegevens: 3177 – 0,75 €/SMS – min 3,00€/mnd. De tekst die onderaan in kleine lettertjes verschijnt is onleesbaar.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt de prijs en uitschrijvingvoorwaarden slechts kortstondig en in zeer kleine/onleesbare lettertjes. Er wordt niet uitdrukkelijk gezegd dat het om een wedstrijd gaat. Er wordt enkel vermeld dat men vragen dient te beantwoorden, maar niet hoeveel. De totaalprijs voor de wedstrijd wordt niet vermeld. Wie deze wedstrijd inricht wordt evenmin vermeld. Het is duidelijk dat de GOF richtlijnen niet werden nageleefd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij het advies heeft ingewonnen van zijn interne juridische dienst, alsook van externe advocaten teneinde er zich van te vergewissen dat de dienst en de reclame voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving. Hij legde uit dat teneinde te voorkomen dat de aard van de dienst niet duidelijk zou zijn, er gedurende de gehele reclame in de rechterbovenhoek duidelijk het woord “subscription” wordt vermeld. Voorts verschijnt gedurende ruim 5 seconden de volgende tekst: 3177 – 0,75€/SMS – min 3,00€/mnd. Hij stelde dat deze weergave conform de geldende GOF richtlijnen is. In de daarop volgende 5 seconden is de volgende zin in beeld: “0,75€ pob/pvb. Geen info meer? Sms stop naar 3177, www.text-mv.com /01456221. En voor de dienst HEMHAAR: “0,75€ pers verst./ontv bericht. Geen info meer ontvangen? Sms stop naar 3177. www.hemhaar.be”. De adverteerder liet gelden dat de GOF richtlijnen geen regels bevat mbt de minimale duur van de disclaimer, maar dat hij bereid is om deze, ter voorkoming van mogelijke onduidelijkheid, te verlengen.

Jurybeslissing

Hij stelde tevens dat om er zeker van te zijn dat de deelnemer bekend is met de van toepassing zijnde voorwaarden, er na iedere aanmelding een gratis welkomstbericht wordt gestuurd waarin de voorwaarden nogmaals worden vermeld : “Gratis bericht: Welkom! Beantwoord de vragen en win die geweldige prijs twv 2000 E!! 0,75e pob/pvb. Niet winnen? Sms Stop. 6b/mnd. Succes! Meer info: hemhaar.be (of : text-mv.com).” Tenslotte benadrukte de adverteerder dat iedereen op de website in alle rust de voorwaarden erop kan nalezen. De url wordt niet alleen vermeld in de reclame, maar ook in de gratis welkomstboodschap. De adverteerder stelde dan ook van mening te zijn dat de toepasselijke regelgeving werd nageleefd.

De Jury heeft vastgesteld dat deze spots niet beantwoorden aan de voorschriften van de GOF richtlijnen en/of de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC):

1) In beide Tv spots wordt de identiteit van de dienstaanbieder niet vermeld, hetgeen strijdig is met punt B.2.1. van de GOF richtlijnen.
2) In de spot hem/haar wordt geen Belgisch telefoonnummer vermeld, hetgeen strijdig is met punt. B.2.1. van de GOF richtlijnen.
3) het pictogram dat rechts bovenaan verschijnt beantwoordt niet aan het grafisch charter van de GOF richtlijnen. Dit grafisch charter schrijft voor dat als men zowel per verstuurd als per verzonden bericht dient te betalen, dit dan duidelijk dient vermeld te worden in het pictogram (0,75 €/SMS verst/ontv).
4) Het woord “subscription” kan aanleiding geven tot misleiding mbt de aard van de dienst (art. 23,2° WHPC) Het woord “abonnement” lijkt aangewezen, temeer daar voor het overige de boodschap opgesteld is in het Nederlands.
5) De kleine lettertjes die onderaan verschijnen, zijn onleesbaar (art. 23,2°-4° WHPC). De grootte van de karakters dienen voldoende leesbaar te zijn en de duurtijd van verschijning moet aan de kijker toelaten om het geheel integraal meteen te kunnen lezen zonder dat hij/zij moet wachten totdat de spot opnieuw verschijnt.
6) De adverteerder stelt dat de spots ondermeer de volgende tekst zouden vermelden “… Geen info meer? Sms Stop naar 3177…”. Om elk risico op verwarring of onduidelijkheid terzake te voorkomen (art. 23,2° WHPC), is het aangewezen om te spreken van “uitschrijven”.
7) Punt C.2.3. van de GOF richtlijnen schrijven voor dat in reclame voor spellen, de einddata van het spel, de vermoedelijke duur van het spel en de spelregels die op het spel van toepassing zijn, dienen vermeld te worden.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spots te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde voorschriften en bij gebreke daaraan deze spots niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat de spots in kwestie niet meer verspreid worden en vervangen werden door 2 andere spots die zullen worden aangepast aan de aanbevelingen van de Jury.

De adverteerder liet deze gewijzigde spots geworden. Aangezien de aanbevelingen van de Jury in aanmerking werden genomen, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TMG COMPANY
Product/Dienst: Sms wedstrijd voor luxepakket
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/03/2007