TMG COMPANY – 22/06/2007

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een credit card die met een schaar wordt doorgeknipt. Korte fragmenten + mannenstem : “Ben je platzak ? Kan je wat extra geld gebruiken ? Beantwoord de vragen en maak kans op 2000€. Wanneer is de Euro geïntroduceerd ? A in 1999 of B in 2002. Sms jouw antwoord. Cash A voor 1999 of Cash B voor 2002 naar 3177 en win die 2000 €. Dus sms Cash A of Cash B naar 3177”, in de rechterbovenhoek verschijnt het woord “abonnement” met daaronder vervolgens een pictogram met de volgende gegevens : “3177 min 4,5 €/mnd, 0,75€/sms, Verst/ontv”. Tekst onderaan in kleine lettertjes : “0,75 € sms verst/ontv. Uitschrijven ? Sms stop naar 3177. T&C : www.tekst-cash.be / info : 014565221. Maandelijkse prijs”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is niet in overeenstemming met de GOF richtlijnen. Zo moet men snel zijn om de link te kunnen lezen en wordt ondermeer nagelaten om de spelvoorwaarden duidelijk te vermelden. Hoeveel vragen dienen er eigenlijk beantwoord te worden?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de link (www.tekst-cash.be) in de oude TV spot 10 seconden in beeld was, maar dat in de huidige spot deze link gedurende de hele TV spot zichtbaar is. Hij legde uit dat op de website (algemene voorwaarden) wordt uitgelegd dat de knock-out finale uit 4 vragen inclusief een schiftingsvraag bestaat. De kosten worden vermeld in het pictogram (0,75€/verst-ontv sms, min 4,5€/mnd) en worden tevens vermeld in de welkomstboodschap. Wat het geografisch adres betreft, is hij van mening dat dit de duidelijkheid van de TV spot niet ten goede zou komen, daarom heeft hij het geografisch adres enkel op de website vermeld.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de spot, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zijn identiteit en geografisch adres te vermelden in deze spot en zulks overeenkomstig:
- punt B.2.1 van de GOF richtlijnen;
- art. 78.1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
- art. 13,2° van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij;
-art. 10 van de geconsolideerde ICC code.

Anderzijds stelde de Jury vast dat de reclame “Maandelijkse prijs” vermeldt en heeft aan de adverteerder verzocht te bevestigen dat er effectief een maandelijkse prijs van 2000 euro wordt uitgereikt. Anderzijds heeft zij bijkomende informatie gevraagd over het verloop van de Knock-out ronde.

De adverteerder deelde mee dat zoals in de voorwaarden vermeld, de knock-out ronde iedere maand gespeeld wordt en dat er tot nu toe 3 winnaars zijn van de maanden maart, april en mei, wiens namen op de website worden vermeld. Hij legde uit dat de knock-out ronde iedere eerste maandag van de maand van start gaat en deze ronde 4 vragen bevat, waarvan de laatste vraag een open vraag is. De deelnemer die het antwoord het dichtst benadert, wint de prijs. Indien er meerdere deelnemers de laatste vraag correct hebben beantwoord, wordt er gekeken naar het aantal seconden dat er is tussen het moment dat iemand een vraag heeft ontvangen en het moment dat de adverteerder het antwoord ontvangt. De deelnemer met het minste aantal seconden tussen deze twee momenten, wint. Hij verduidelijkte tevens dat de knock-out ronde in een tijdsbestek van 4 dagen wordt gespeeld. De deelnemer die een vraag fout beantwoordt, wordt geëlimineerd uit de ronde en zal geen verdere vragen meer ontvangen.

De Jury heeft er nota van genomen dat er effectief een maandelijkse prijs van 2000 euro wordt uitgereikt en dat de identiteit en het geografisch adres zullen worden toegevoegd.

Na onderzoek van de gewijzigde spot, heeft de Jury vastgesteld dat het om een postbusadres gaat en heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om het geografisch adres te vermelden.

Vervolgens heeft de adverteerder het geografisch adres toegevoegd, waarna dit dossier werd afgesloten.

Adverteerder: TMG COMPANY
Product/Dienst: Sms-wedstrijd
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/06/2007