TMG COMPANY – 20/11/2007

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is niet in overeenstemming met de GOF richtlijnen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij een internationaal opererende onderneming is die met verschillende jurisdicties te maken heeft en zich derhalve voorafgaandelijk uitgebreid laten adviseren heeft door zijn interne juridische afdeling en door externe advocaten. Volgens de ingeschakelde juristen voldoen de dienst en de reclame aan de in België van toepassing zijnde regelgeving. Bovendien werd tevens rekening gehouden met de suggesties die JEP in het kader van een eerder dossier had meegedeeld. Teneinde te voorkomen dat de aard van de dienst niet duidelijk zou zijn, wordt gedurende ruim 2/3 van de lengte van de spot het volgende in beeld gebracht: Abonnement - 0,75 €/sms – min. 6€/mnd – verst.-ontv. Deze weergave is conform de geldende GOF richtlijnen aangaande het grafisch charter. Tevens is gedurende 20 seconden de volgende informatie duidelijk zichtbaar: 0,75 €/sms verst/ontv. Uitschrijven? Sms stop naar 3177, Maandelijkse prijs. Competitie loopt tot 31-12-2007. Voor meer info ga naar sms-harry.be of bel :014565221.
De daarop volgende 5 seconden is een verwijzing naar zijn geografisch adres zichtbaar. Om er zeker van te zijn dat de deelnemer bekend is met de van toepassing zijnde voorwaarden, stuurt hij na iedere aanmelding een gratis welkomstbericht waarin de voorwaarden nogmaals worden vermeld: Beantwoord de vragen & maak kans op het Harry Potter pakket! 0,75 euro per sms. Uitschrijven? Sms spot naar 3177. Abonnement: 6euro/maand. Info? 014565221, sms-harry.be. Tenslotte verwees de adverteerder naar het feit dat de deelnemer op zijn website in alle rust de voorwaarden kan nalezen, waarvan het adres zowel in de reclame als in het welkomstbericht wordt vermeld. Hij stelde van mening te zijn de van toepassing zijnde regelgeving te hebben gerespecteerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame inderdaad het geografisch adres, Belgisch telefoonnummer, prijs per sms (verst/ontv), procedure om uit te schrijven vermeldt.

Daarentegen stelt zij volgende punten vast:
1) Deze gegevens verschijnen in te kleine lettertjes op het scherm en zijn derhalve onvoldoende leesbaar. Deze dienen duidelijk leesbaar te zijn in normale leesomstandigheden en dienen derhalve vermeld te worden in een voldoende lettergrootte die aan de consument toelaat het geheel van de informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen..
2) in de reclame wordt in het pictogram “min.6€/mnd” vermeld, terwijl de tekst van het welkomstbericht enkel spreekt van “6euro/maand”. Bovendien schrijft punt C.2.2. van de GOF richtlijnen voor dat de totaalprijs voor deelname aan het spel dient vermeld te worden. De Jury veronderstelt dat het om maximaal 6 euro/ maand zal gaan, gelet op de inhoud van het welkomstbericht. Derhalve dient dit punt in die zin aangepast te worden in de Tv spot
3) de term “abonnement” wordt niet uitdrukkelijk vermeld in de TV spot, dit in tegenstelling tot wat de adverteerder stelt.
Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze TV spot in die zin te wijzigen.

De adverteerder deelde de aangepaste spot mee, waarvan de disclaimer tekst en de grootte werd aangepast om duidelijker leesbaar te zijn en betere uitleg te geven over de kosten van de dienst. Hij bevestigde tevens het woord abonnement te hebben vergroot en het GOF blokje te hebben aangepast.

De Jury stelde vast dat de spot werd gewijzigd in overeenstemming met de aanbeveling, waarna dit dossier werd afgesloten.

Adverteerder: TMG COMPANY
Product/Dienst: Sms-wedstrijd
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/11/2007