TLI – 16/03/2010

Beschrijving van de reclame

De tv spot toont een schaars geklede vrouw.
Vrouwenstem:” Vurige vrouwen hebben zin in een heet avontuurtje met jou”, gevolg door vermelding van telefoonnummer en kostprijs.

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af waar de ethiek zit. Rond 0.30 uur, werd eerst een seksreclame en nadien een reclame voor pampers met baby's getoond. De klager vindt dit een schande en zedenverloedering.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat elk spot voorafgaand aan de uitzending aan de zender wordt doorgegeven ter goedkeuring en indien deze niet aan de normen van de zender voldoet, dan komt deze spot niet op antenne. Hij bevestigde dat de spot uitgezonden wordt na 24.00 u.

Op de vraagstelling van de Jury mbt de niet-vermelding van de identiteit/geografisch adres, liet de adverteerder weten dat de gedragscode betreffende het aanbod van bepaalde diensten via telecomunicatie enkel de verplichting voorziet om het tarief per minuut te vermelden. Hij deelde mee dat indien iemand zijn identiteit wenst te kennen, hij gewoon naar de klantendienst van Belgacom, Proximus, Mobistar of Base moet bellen en vragen van wie het telefoonnummer is dat in de spot wordt vermeld en dan worden deze gegevens onmiddellijk verstrekt.

Jurybeslissing

Vooreerst benadrukt de Jury dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclamespot in kwestie en zij niet bevoegd is mbt de samenstelling/volgorde van de reclameboodschappen die uitgezonden worden in een reclameblok.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een erotisch getinte boodschap bevat ter promotie van een bellijn voor volwassenen. De spot vermeldt het telefoonnummer (0907 nummer) en de kostprijs (1,50 €/minuut).

Rekening houdend met het feit dat deze spot na middernacht uitgezonden wordt, de juiste prefix (0907) gehanteerd wordt en de prijs voor de oproepen (1,50€/minuut) meegedeeld wordt, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dat vlak.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de reclame de identiteit van de adverteerder niet vermeldt, hetgeen strijdig is met
- art. 94/6§1,6°, art. 94/7§4,2°, art 78§1,1° van de wet op de handelspraktijken (WHPC)
- art. 10 van algemene bepalingen van de code van de internationale kamer van Koophandel (ICC)

Het feit dat de gedragscode betreffende het aanbod van bepaalde diensten via telecommunicatie deze vereiste van de wet op de handelspraktijken en de code van de internationale kamer van koophandel niet vermeldt, doet hier geen afbreuk aan.

Op basis van de voorvermelde bepalingen (WHPC, ICC) heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met de deze bepalingen en bij gebreke daaraan deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TLI
Product/Dienst: Beldiensten
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/03/2010