TIHON – 04/07/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “J’aime les gros beats” bevat een afbeelding van een vrouw met gesloten ogen met een geel dopje in het oor. Daaronder de vermelding “Vivez intensément le plaisir de la musique” en een doosje van het product in kwestie.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat het gaat om een seksistische reclame die van slechte smaak getuigt in een publieke plaats.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de tekst “J’aime les gros beats” een afbeelding bevat van een vrouw met gesloten ogen met een geel dopje in het oor, evenals de vermelding “Vivez intensément le plaisir de la musique”, en reclame maakt voor oordopjes.

De Jury is van mening dat deze reclame de vrouw niet op een negatieve manier voorstelt en dat de gemiddelde consument de afbeelding van de vrouw niet als seksistisch, discriminerend of denigrerend ten aanzien van vrouwen zal opvatten.

Volgens de Jury volstaat de eventuele dubbele betekenis van de tekst “J’aime les gros beats” niet om ertoe te besluiten dat de reclame seksistisch is.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury eveneens van mening dat de reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen en dat zij de menselijke waardigheid niet aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TIHON
Product/Dienst: Blox oordopjes
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/07/2017