THINK MEDIA MAGAZINES – 07/07/2014

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Goh, een perfect weekend, da’s altijd hetzelfste eh jong. Met de maten naar de voetbal, naar de frituur voor ne grote met samurai of ne curryworst special, gaan biljaren op café, een bakske bier leegtanken en als die van ons d’r vodde nie heeft ne keer of twee uit de broek zegt. Maar het belangrijkste da’s de P-Magazine lezen, zo’n interessant boekske. En da’s nu al op vrijdag eh. Ja, ge kunt er een heel weekend mee voort.”
VO: “P-Magazine maakt je weekend compleet. Nu al te koop op vrijdag.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager kan dit niet door de beugel en is het voor een vrouw zeer denigrerend.


De klager vindt deze reclame uitermate seksistisch en onbeschoft, zowel naar mannen als naar vrouwen toe. Voor kinderen is deze reclame uiteraard helemaal niet gewenst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde vooreerst de vraag of het vrouwonvriendelijk is om enkel seks te wensen met een vrouw als zij haar regels niet heeft. Want daarover gaat het gewraakte zinnetje. Het personage – een typische lezer van P-Magazine, prachtig vertolkt door acteur Ben Segers – vertelt in zijn sappig Kempens accent hoe het ideale weekend er voor hem uitziet. En zoals voor elke gezonde man hoort seks daar natuurlijk bij. Alleen is de lezer geen bruut: hij gaat zich echt niet opdringen aan zijn vrouw terwijl ze door die tijd van de maand gaat. Volgens de adverteerder is dit net het omgekeerde van denigrerend. Het gebruik van het woordje ‘vodde’ was noodzakelijk voor het uitgangspunt van de spot. Een Kempenaar die het heeft over ‘bakskes bier leegtaanke’, gebruikt écht niet het woord ‘menstruatie’. Of is het breekpunt hier dat hij de menstruerende vrouw discrimineert? Want in dat geval wil hij er de volgende keer gerust ‘en ne keer of drei uit de broek, vodde of geen vodde!’ van maken.

Aanvullend wenst hij te vermelden dat elk karikaturaal typetje dat neergezet wordt, of het nu in woord of beeld is, door een acteur of een tekenaar, intrinsiek een aantal stereotype kenmerken van het gepersifleerde type uitvergroot, precies met de bedoeling om bij het publiek het effect van reflectie, relativering, zelfspot, kritiek enz… te bekomen. Indien deze spot werkelijk discriminerend/beledigend van inslag zou zijn, dan zou hij in de eerste plaats een belediging vormen voor de reguliere lezer van P-Magazine en voor de redactie van het blad zelf. Quod non, voor alle duidelijkheid.

Wat de vermeende ongewenste invloed op jonge kinderen betreft wenst de adverteerder erop te wijzen dat kinderen doorgaans onvoldoende kennis van de anatomie hebben om de zeer verbloemde zinsnede over seks en menstruatie te snappen, laat staan te duiden. En wanneer ze op leeftijd zijn om de boodschap wel te snappen dan is ze bijna per definitie ook niet meer schadelijk, voor zover men überhaupt al een potentiële schadelijkheid mag veronderstellen. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat kinderen in de huidige informatiemaatschappij ten overvloede en zonder enige filter geconfronteerd worden met massa’s informatie en beelden van een totaal andere orde dan de zwaar verbloemde boodschap dat vrouwen menstrueren en dan geen seks hebben. Men kan de gebruikte uitdrukkingen smakeloos vinden, smaken verschillen nu eenmaal, maar daarom zijn ze nog niet onethisch, onwettelijk of onreglementair

Om al deze redenen betwist de adverteerder met de meeste klem de stelling dat deze spot seksistisch, onbeschoft of beledigend zou zijn voor één van beide of beide seksen, laat staan dat hij op enigerlei wijze schade zou kunnen toebrengen aan de geestelijke gezondheid van kinderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie waarin een man zijn ideale weekend beschrijft en waarin onder meer het volgende valt te horen: “en als die van ons d’r vodde nie heeft ne keer of twee uit de broek zegt”.

De Jury is van mening dat de vrouw in deze reclame aldus wordt herleid tot een (lust)object.
De Jury is eveneens van mening dat het loutere humoristisch bedoeld zijn van deze commerciële communicatie in casu niet van aard is om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot van aard is om een bepaalde groep van personen te kleineren, wat strijdig is met artikel 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de verspreiding van deze spot is afgelopen en dat hij niet voorziet deze nog opnieuw in te zetten.

Adverteerder: THINK MEDIA MAGAZINES
Product/Dienst: P-Magazine
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/07/2014