THINK MEDIA DIGITAL – 22/04/2009

Beschrijving van de reclame

De reclame met de slogan “ Stemt u links of rechts?” toont borsten die deels bedekt zijn door de slogan “We laten ze hangen”. Onder de afbeelding wordt de website www.clint.be vermeld.

Motivering van de klacht(en)

Clint heeft gebruik gemaakt van dezelfde foto als deze gebruikt voor de reclame die eerder door de JEP is veroordeeld. Er werd een andere zin in de plaats gezet die eveneens vernederend is voor vrouwen. Dit is provocatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne inmiddels definitief stopgezet werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website www.clint.be, de reclame met als slogan “Stemt u links of rechts?” een afbeelding toont van borsten gedeeltelijk bedekt met de slogan “We laten ze hangen”.

De Jury is van oordeel dat de afbeelding van borsten geen verband houdt met het voorwerp van de campagne en dat deze, in combinatie met de bovenvermelde zinnen, de vrouw instrumentaliseert (herleidt tot een object).

De Jury is tevens van oordeel dat deze visual van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten en maatschappelijk onverantwoord overkomt, hetgeen strijdig is met art.1, al.2 en art 4, al.1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), alsook met de punten 1 en 3 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op de strijdigheid van deze reclame met hoger vermelde bepalingen, verzoekt de Jury u om deze reclame niet langer te verspreiden. Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de campagne inmiddels definitief stopgezet werd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: THINK MEDIA DIGITAL
Product/Dienst: www.clint.be
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/04/2009