THE SMOKING – 17/02/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie ter bevordering van de verdraagzaamheid tussen rokers en niet-rokers toont, onder de titel “Onverdraagzamen eindigen altijd als Bondgenoten” de afbeelding van Hitler en Stalin met de teksten “Hitler maakte jacht op rokers”, “Stalin maakte jacht op sigaretten”. De tekst legt uit dat Hitler “elke dag zijn ziekelijke afkeer voor rokers” en Stalin “elke dag zijn misprijzen voor de niet-rokers” manifesteerde en roept op tot verdraagzaamheid en praktische oplossingen. Bon om lid te worden of de advertentie op posterformaat te ontvangen.

Motivering van de klacht(en)

Onafgezien van haar goede smaak en gepast karakter, wordt de conformiteit van de advertentie met de wetgeving inzake tabaksreclame in vraag gesteld.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reclame van aard is negatieve reacties uit te lokken omdat de verwijzing naar Hitler en Stalin kan geïnterpreteerd worden als een banalisering van beide personages, rekening houdend met de ernstige feiten die zij gepleegd hebben. Bovendien bestaat het risico dat het publiek een dergelijke verwijzing van slechte smaak vindt. De Jury heeft derhalve een advies van voorbehoud geformuleerd en afgeraden in de toekomst een dergelijke verwijzing nog in reclame op te nemen. De wetgeving inzake het verbod op tabaksreclame is niet van toepassing aangezien de advertentie niet beoogt de verkoop van tabaksproducten te bevorderen.

Adverteerder: THE SMOKING
Product/Dienst: Verdraagzaamheid
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  17/02/2000