THE PHONE HOUSE – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

De folder op de website van de adverteerder, geldend van 1 december 2013 – 31 december 2013, bevat een aanbieding voor een Samsung Galaxy TXT aan 69,99 euro.

Motivering van de klacht(en)

In de winkel die hij bezocht kreeg de klager te horen dat het product niet meer voorradig was wegens te kleine stock om alle winkels te bevoorraden. Hij kreeg als advies om de smartphone online te bestellen en te laten leveren in de winkel waar hij deze dan kon afhalen, maar op de site kreeg hij voor dit toestel de vermelding dat het niet online beschikbaar was. Ook via het contactcenter kreeg hij te horen dat dit niet meer te bestellen is.
Volgens de klager gaat het hier dan ook om bedrieglijke reclame, te meer daar in de folder nergens vermeld staat: tot einde voorraad.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit product in elk winkelpunt voorradig was (55 winkelpunten + webshop). Elk winkelpunt heeft een specifieke voorraad gebaseerd op de verkoopcijfers van de voorbije maanden.
Indien een product niet voorradig is in een bepaald winkelpunt kan de klant informeren bij de verkoper of het contactcenter in welk winkelpunt dit specifieke toestel beschikbaar is.
De commerciële actie en communicatie is gestart op 1 december, helaas was het specifieke toestel op 23 december niet meer beschikbaar in het betrokken winkelpunt en in de webshop. Het was echter wel beschikbaar in verschillende andere vestigingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de folder op de website van de adverteerder, geldend van 1 december 2013 – 31 december 2013, een aanbieding bevatte voor een Samsung Galaxy TXT aan 69,99 euro.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen:
- dat het product bij aanvang van de actie voorradig was in elk winkelpunt (55 winkelpunten + webshop) en dat elk winkelpunt een specifieke voorraad heeft gebaseerd op de verkoopcijfers van de voorbije maanden;
- dat het product op 23 december 2013 niet meer beschikbaar was in de betrokken winkel en in de webshop, maar wel in verschillende andere winkelpunten.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de datum waarop de klager zich in winkel van de adverteerder heeft aangeboden zich naar het einde van de actieperiode situeert.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft evenwel tevens vastgesteld dat de reclame nalaat om bij de betrokken aanbieding te vermelden dat deze slechts geldt zolang de voorraad strekt.

De Jury is van oordeel dat de reclame op dit punt derhalve van aard is om de consument te kunnen misleiden over de beschikbaarheid van het product, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: THE PHONE HOUSE
Product/Dienst: Samsung Galaxy TXT
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/01/2014