THE DATING LAB – 12/01/2011

Beschrijving van de reclame

De reclame voor WeMatch op de website van De Standaard vermeldt het volgende: “Lanceringsaanbod: Nu 1 maand gratis”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat na het invullen van een hele reeks gegevens, men moet betalen. Er is dus niets gratis of toch minstens niet aan wat men zich zou verwachten. Zelfs op het gedeelte van de site dat voorbehouden is aan de ontmoetingen, ziet men niet dat om een bedrieglijk aanbod gaat. De kwaliteit van de De Standaard als informatieverstrekker zou geen voorwerp mogen uitmaken van misleidende reclame. De Standaard maakt gebruik van haar legitimiteit om iets te doen geloven dat niet waar is. Dit soort van sites maakt al te vaak gebruik van bewoordingen zoals “totaal gratis” of andere.

Standpunt van de adverteerder

Corelio deelde mee dat de klacht betrekking heeft op een nieuwe dienst die niet door Corelio Publishing NV maar wel door The Dating Lab wordt verstrekt. Corelio heeft The Dating Lab onmiddellijk ondervraagd over het aangekaarte probleem. Uit het antwoord van The Dating Lab blijkt dat een geautomatiseerde mail verantwoordelijk is voor het bericht dat de gebruiker van de dienst van The Dating Lab heeft ontvangen.

Het is wel degelijk zo, dat wie zich voor einde december 2010 inschrijft op de site één maand lang 100% gratis geniet van alle aangeboden diensten. Bij gebrek aan concrete feedback van de gebruiker kan de adverteerder geen uitsluitsel geven over wat precies is misgelopen, maar vermoedt hij dat het volgende zich heeft voorgedaan.

WeMatch steunt op 2 soorten gebruikers:
Leden: maken gratis een profiel aan en kunnen de site browsen en andere profielen bekijken. Zij kunnen geen contact nemen met andere leden.
Abonnees: betalen ook abonnementsgeld en kunnen nu ook contact nemen met andere leden of abonnees.

Tijdens de lanceringsperiode (tot en met 31 december 2010) hoeft het abonnement niet betaald te worden. Alle gratis leden genieten dan van de abonneestatus.

De procedure voorziet dat, nadat een profiel met succes werd aangemaakt, WeMatch support service een mail zal versturen ter bevestiging van de gratis dienst. De bevestigingsmail komt niet onmiddellijk. Het kan tot 24u na registratie duren voor dit antwoord wordt overgemaakt. De reden is dat, om de gebruikers maximaal te beschermen tegen ongewenste mededelingen, alle nieuwe aangemaakte profielen manueel gescreend worden op woordgebruik, “niet aanvaardbare verwoordingen”, netwerken en andere malafide elementen. Indien het support team van The Dating Lab twijfels heeft over de “echtheid” van profielen wordt het abonnement niet toegekend. Zonder deze controle zouden bonafide gebruikers geconfronteerd worden met malafide inschrijvers.

Wil het lid in afwachting van deze screening van de normaliter betalende service gebruik maken dan zal hij tijdens deze lanceringsperiode (tot en met 31 december 2010) ten onrechte worden aangespoord om een abonnement te kopen. De adverteerder meent dat deze boodschap inderdaad in strijd is met het lanceringsaanbod en The Dating Lab volgt hem hierin.

Dat het gratis aanbod de geïnteresseerden daadwerkelijk bereikt blijkt uit het feit dat velen in de huidige lanceringsfase gratis beschikken over de volledige dienst, zonder dat een betaling werd verricht. Deze automatisch gegenereerde boodschap is voor hen dus geen beletsel geweest, mogelijk omdat de registratie volledig afgerond kon worden voor zij van de dienst gebruikt maakten.

Corelio heeft op basis van deze extra feedback The Dating Lab gevraagd de nodige acties te nemen:
1. Op de betalingspagina werd de vermelding “niet over te gaan tot aanschaf van een abonnement indien inschrijving voor 31 december” opgenomen.
2. Alle boodschappen waarbij wordt uitgenodigd een “betalend” abonnement aan te kopen worden verwijderd.

Corelio wenste zich mede in naam van The Dating Lab ten aanzien van de neerlegger van de klacht te verontschuldigen voor de mogelijk verwarrende communicatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt: “Lanceringsaanbod: Nu 1 maand gratis”.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat wie zich voor eind december 2010 inschreef, wel degelijk één maand lang 100% gratis geniet van alle aangeboden diensten. Blijkbaar werd de gebruiker in kwestie, in afwachting van de screening, ten onrechte aangespoord om een abonnement te kopen, dit ten gevolge van een automatisch gegenereerde boodschap. De adverteerder erkende dat deze boodschap inderdaad in strijd is met het lanceringsaanbod en heeft derhalve volgende acties ondernomen:
1.op de betalingspagina werd de vermelding opgenomen “niet over te gaan tot aanschaf van een abonnement indien inschrijving voor 31 december werd opgenomen”
2.alle boodschappen waarbij wordt uitgenodigd een betalend abonnement aan te kopen worden verwijderd.

Aangezien de reclame inhoudelijk correct was en intussen de nodige maatregelen werden genomen voor rechtzetting van de verkeerd uitgestuurde informatie die erop volgde , heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de reclame in kwestie.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: THE DATING LAB
Product/Dienst: WeMatch datingsite
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/01/2011