TGV EUROPE – 16/03/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website worden de bestemmingen en de prijs vermeld met een sterretje dat verwijst naar de volgende tekst: “Offre soumise à conditions et sous réserve de disponibilité”.
In de e-mail: “Votre billet pour Paris dès 25€*” en daaronder,
* « Prix à partir de, …, dans la limite des places disponibles à ce tarif. Les billets sont en vente jusqu’à 30 jours avant le départ du train ».

Motivering van de klacht(en)

Op hun website en per e-mail, maakt TGV-Europe reclame voor bijzonder voordelige tarieven voor verschillende bestemmingen. De klager hekelt deze commerciële praktijken die, volgens hem, niet eerlijk zijn. Ook al is het soms mogelijk om een reis te vinden aan het aangekondigde tarief, dan is dit enkel het geval voor reservaties die exact 90 dagen voor het vertrek gedaan worden (op bepaalde treinen), hetzij exact de eerste dag waarop de tickets aangekocht kunnen worden, en dit dan nog op voorwaarde dat het niet gaat om een weekend of een periode van schoolvakantie. Afgezien van het feit dat het aantal plaatsen dat aangeboden wordt aan het promotietarief zeer laag is en in geen geval de klanten tevreden kan stellen, is op de dag van de boeking van de heenreis de terugreis nog niet beschikbaar wat erop neerkomt dat men probeert te vermijden dat klanten kunnen genieten van de promotionele tarieven.De correspondentie met TGV-Europe toont duidelijk hoezeer dit bedrijf weigert om de voorwaarden van de commerciële aanbiedingen te verduidelijken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat alle prijzen die vermeld worden in zijn “Bons Plans” worden voorgesteld “à partir de (…): sous réserve de disponibilité”, zoals gepreciseerd in de wettelijke bepalingen waarnaar de sterretjes naast de prijzen verwijzen. Hij garandeert het promotionele tarief ook niet voor alle gekozen data en uren.

Hij benadrukt eveneens dat deze aanbiedingen onderworpen zijn aan voorwaarden en dat de meeste ervan enkel van toepassing zijn op bepaalde verbindingen en data. Bijvoorbeeld, de aanbieding “Brussel-Parijs” aangeboden vanaf 25€, “de tickets zijn te koop tot 30 dagen voor vertrek (…)”. Daarom zal het systeem, als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, treinen voorstellen die overeenstemmen met bepaalde keuzes en dus aan andere tarieven dan deze die aangekondigd worden in de aanbieding.

Deze voorwaarden, die duidelijk aangegeven zijn in het aanbod , zijn beperkend maar ze maken het aanbod niet ontoegankelijk of misleidend.

TGV Europe hecht veel belang aan het begrip kwaliteit en aan de tevredenheid van haar klanten. Daarom betreurt de adverteerder het gevoel dat de klager heeft ervaren ten aanzien van de site.

Op vraag van de Jury heeft de adverteerder de volgende elementen meegedeeld die hij ontvangen heeft van de productendienst mbt de volgende drie punten:
1) In tegenstelling tot de interpretatie van de klager, zijn de Prem’s biljetten Brussel/Marseille of Brussel/Avignon beschikbaar vanaf 3 maanden (90 dagen) voor vertrekdatum en tot 14 dagen voor vertrekdatum. De consument heeft dus twee en een halve maand de tijd om het geschikte tarief te vinden op bepaalde treinen.
2) Dit tarief is enkel geldig voor een enkele reis en niet voor een verplichte heen- en terugreis. Dit tarief is ook bedoeld voor personen die over een zekere flexibiliteit beschikken wat hun reismogelijkheden betreft. Hoe dan ook, een persoon die een heen-en terugreis wil maken kan al genieten van dit tarief voor de heenreis en van een ‘vrijetijdstarief’ voor de terugreis, dit tarief is compatibel met een ander tarief in tegenstelling tot sommige andere promotionele tarieven.
3) Dit tarief is een tarief waarvan de voorwaarden vastgelegd zijn door de vervoerder en waarover TGV Europe zich enkel kan uitspreken of het aanpassen volgens zijn voorschriften en/of behoeften.

De voorgestelde tarieven zijn promotieprijzen die vermeld staan in de tarieven van vervoerder TGV en die overeenkomen met de laagste prijs die men op de markt kan boeken tussen 3 maanden en 14 dagen voor vertrek. Deze tarieven zijn onderworpen aan voorwaarden en zijn inderdaad erg populair bij de consumenten. Zij vervroegen hun aankopen zeer sterk en dit is een groeiende trend de afgelopen jaren. Dit is de reden dat TGV-europe.com vaak dicht bij zijn klanten staat en probeer te anticiperen. Voorbeelden van verbindingen van dezelfde prijzen bij andere verdelers werden meegedeeld.

De beschikbaarheid van deze tarieven wordt niet beheerd binnen TGV-europe.com, maar door de vervoerders en ondersteunende functies van de SNCF.

TGV-europe.be deelde de hoeveelheid Prem’s en tweede klasse Prem’s(laagste prijzen aan 25€) mee die verkocht werden door de vervoerder TGV Brussel provincie in 2010 en preciseerde dat deze cijfers hen sterken in het voortzetten van de promotie van deze tarieven.

De adverteerder wil de volgende twee aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat de klanten de tarieven beter begrijpen:
- wijziging van de banner “Best of” op de homepage: er een verklarende en pedagogische uitleg aan toe voegen die de noodzaak onderstreept om vroeg te boeken om te kunnen genieten van de beste tarieven.;
- meer details over de tariefvoorwaarden en hoe men deze tarieven kan bekomen toevoegen op de homepage van de website.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de website het treintraject Brussel-Parijs promoot aan 25€ en door middel van een sterretje preciseert dat het om een aanbod gaat dat onderworpen is aan voorwaarden en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de e-mail onder meer het volgende vermeldt: ‘Votre billet pour Paris dès 25€*!” en preciseert ‘**Prix à partir de, … pour un aller simple, … dans la limite des places disponibles à ce tarif.’

De Jury heeft kennis genomen van de cijfers die meegedeeld werden door de adverteerder met betrekking tot het aantal verkochte Prem’s tickets en is van oordeel dat het om een voldoende hoeveelheid gaat om het tarief ‘à partir de 25€’ te promoten.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie duidelijk vermeldt dat de promotie enkel geldig is voor een biljet voor de heenreis en dus niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Tot slot heeft de Jury nota genomen van het feit dat de adverteerder twee wijzigingen wil aanbrengen om ervoor te zorgen dat de klanten de tarieven beter begrijpen (wijziging van de banner “Best of” op de homepage: er een verklarende en pedagogische uitleg aan toevoegen die de noodzaak onderstreept om vroeg te boeken om te kunnen genieten van de beste tarieven / meer details over de tariefvoorwaarden en hoe men deze tarieven kan bekomen toevoegen op de homepage van de website).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TGV EUROPE
Product/Dienst: Promoties
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/03/2011