TETRA PAK – 28/03/2001

Beschrijving van de reclame

Een advertentie voor dit soort verpakking toont een kokosnoot en benadrukt zijn kwaliteiten en zijn veiligheid. De tekst vermeldt : “En hij is ook milieuvriendelijk want in grote mate tot papier gerecycleerd ”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als in strijd met art. 1,5 en 7 van de milieureclamecode. Een absolute slogan wordt gebruikt en de Tetra Paks worden slechts gedeeltelijk gerecycleerd wanneer zij op een vrijwillige manier in het recyclageproces opgenomen zijn. Het huidige percentage van ophaling is slechts 54 %. Het recycleren is maar milieuvriendelijk wanneer de ecobalans een ecologisch voordeel teweegbrengt t.o.v. andere weefsels in de gerecycleerde producten (gerecycleerd papier). De andere bestanddelen van de verpakking (aluminium en plastiek) worden niet gerecycleerd maar wel verbrand). Deze verpakking met verschillende materialen zal nooit milieuvriendelijk zijn want haar fabricage vereist veel energie en vervuilt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de hoofdboodschap van de advertentie erin bestaat de consumenten te informeren over veiligheid van de verpakking, vooral inzake stevigheid en bewaring van de kwaliteit. Aangaande het milieu benadrukt de adverteerder dat hij niet stelt dat de verpakking geen enkel impact heeft op het milieu, doch het milieu respecteert, dit ondermeer dankzij de recyclage.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de meegedeelde bewijsvoering heeft de Jury gemeend dat de afgekeurde zin dient genuanceerd te worden, daar de termen « il respecte l'environnement » als een absolute bewering ervaren wordt wat niet conform de code is. De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan de tekst te milderen door het begrip « bijdrage » aan het respect voor het milieu te benadrukken.

Gevolg

De adverteerder heeft de zin waarvan sprake in die zin gewijzigd.

Adverteerder: TETRA PAK
Product/Dienst: Tetra Brik
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  28/03/2001