TEST-AANKOOP – 31/07/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie “Uw juiste keuze - Veilig en voordelig woonkrediet” bevat de volgende tekst:
“In drie eenvoudige stappen verzekert u zich van de Beste Koop onder de hypotheekleningen, met een extra besparing van € 450 per € 100 000 die u ontleent.
- Met de rekenmodule op onze website vindt u in één klik de voor u voordeligste hypotheeklening die u als nieuwe klant kunt krijgen.
- De makelaars DefA Finance en VDV Conseil engageren zich om voor Test-Aankoopabonnees steeds de Beste Koop aan te bieden, met een voordeel van 0,45% op het geleende bedrag.
- Gebruik hun voorstel om bij uw vertrouwde bankier nog betere voorwaarden te verkrijgen. Laat u geen nevenproducten opdringen die het voordeel van uw hypotheeklening kunnen tenietdoen.
- Via DefA Finance en VDV Conseil kunt u ook een veilige en voordelige schuldsaldoverzekering sluiten, met 5% korting op de premie.”
Daaronder:
“Vind de voordeligste hypotheeklening voor u.
www.testaankoop.be/hypotheeklening
In alle onafhankelijkheid onderhandelen wij voor een vlotte toegang tot producten en diensten die wij aanbevelen, met aandacht voor kwaliteit, verkoopvoorwaarden en prijs.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager doet de boodschap uitschijnen dat VDV Conseil en DefA Finance beschikken over de Beste Koop-aanbiedingen op de markt. Geen van beide makelaars werken echter met ING, KBC of BELFIUS, om er maar enkele te noemen. Volgens de klager is deze reclame dus misleidend voor de consument.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn rekenmodule een reeks resultaten weergeeft betreffende hypotheekleningen op de markt die het best beantwoorden aan de gegevens die door de aangeslotene in het welkomstformulier werden ingegeven. De hypotheeklening is geen product zoals een ander en de voorwaarden die door de financiële instellingen worden geafficheerd, kunnen wijzigen tijdens het onderhandelen.

Het beste resultaat dat door de rekenmodule wordt weergegeven is met andere woorden theoretisch, want er wordt vergeleken op basis van voorwaarden gecommuniceerd door de financiële instellingen, en het gebeurt regelmatig dat consumenten tijdens het onderhandelen uiteindelijk een hypothecaire lening aan betere voorwaarden afsluiten. Haar commercieel beleid volgend, “personaliseert” een financiële instelling namelijk haar voorwaarden in functie van bepaalde criteria.

Kort samengevat kan de aangeslotene de informatie uit de rekenmodule gebruiken bij het onderhandelen met de financiële instelling van zijn keuze (zijn vaste bankier, de bank die de beste lening zou aanbieden, maar eveneens eender welke andere bank) met als doel de best mogelijke voorwaarden voor zijn hypothecaire lening te verkrijgen. In deze specifieke context is het belangrijk om de concurrentie te laten spelen; dit vereist een kennis van de beste aanbiedingen op de markt, ook al zijn die niet gepersonaliseerd.

De advertentie vermeldt eveneens de mogelijkheid voor geïnteresseerden om beroep te doen op de bemiddelingsdiensten van twee kredietmakelaars waarmee de adverteerder naar eigen zeggen reeds bijna 15 jaar in het volste vertrouwen samenwerkt. Als tussenpersoon is het hun rol om de consument concreet bij te staan bij zijn zoektocht en bij het samenstellen van zijn dossier voor het aanvragen van een lening en de indiening hiervan bij de financiële instelling.

De aangeslotene kan zo via hun tussenkomst een gepersonaliseerd aanbod verkrijgen dat hij nadien kan gebruiken bij het onderhandelen met andere financiële instellingen in de hoop nog voordeligere voorwaarden te bekomen. Hij kan natuurlijk ook het aanbod van de makelaar accepteren en genieten van een voordeel aangeboden door die makelaar (korting van 0,45%).

Het is correct dat niet alle financiële instellingen van het land met de bovenvermelde makelaars handelen gelet op de vrijheid van onderneming. Dat maakt het onmogelijk om met bepaalde instellingen een hypotheeklening af te sluiten via hun tussenkomst.

Wanneer de bovenvermelde makelaars met een dergelijke situatie geconfronteerd worden, wanneer dus de Beste Koop die wordt voorgesteld door de rekenmodule aangeboden wordt door een bank waarmee ze geen zakenrelaties hebben, zijn ze er contractueel toe verplicht de aangeslotene “door te verwijzen” naar die instelling via de distributiekanalen die ze gebruikt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie met als titel “Uw juiste keuze - Veilig en voordelig woonkrediet” verwijst naar een rekenmodule op de website van de adverteerder en naar de makelaars DefA Finance en VDV Conseil.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze twee makelaarskantoren niet met alle financiële instellingen van het land handelen.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat, indien de door de rekenmodule voorgestelde Beste Koop aangeboden wordt door een bank waarmee de makelaars in kwestie geen zakenrelaties hebben en het dus onmogelijk is door middel van hun tussenkomst de hypotheeklening af te sluiten, ze er dan contractueel toe verplicht zijn de aangeslotene naar die instelling door te verwijzen.

De Jury heeft echter nota genomen van het feit dat de aangeslotene enkel van de korting van 0,45% vermeld in de reclame kan genieten als hij het aanbod van de makelaar aanvaardt.

In dat opzicht is de Jury van mening dat de twee vermeldingen betreffende de korting in kwestie op een te absolute manier geformuleerd zijn in de reclame.

De Jury is van oordeel dat de vermeldingen “…met een extra besparing van € 450 per € 100 000 die u ontleent” en “De makelaars DefA Finance en VDV Conseil engageren zich om voor Test-Aankoopabonnees steeds de Beste Koop aan te bieden, met een voordeel van 0,45% op het geleende bedrag” van aard zijn de consument te kunnen misleiden, wat in strijd is met de artikelen 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  31/07/2015