TEST-AANKOOP – 24/06/2019

Beschrijving van de reclame

De klager heeft screenshots van de promowebsite meegestuurd waarop onder meer het volgende vermeld staat:
“Word lid van Test Aankoop en ontvang
Cadeaukaart - bol.com de winkel van ons allemaal (op een afbeelding van een bol.com cadeaukaart)
T.W.V. € 30 als welkomstgeschenk
Proefperiode €2/ 2 maanden”
Daarnaast een invulformulier met onder meer het volgende:
“Ontdek Test Aankoop 2 maanden lang voor € 2!”
en 2 tick boxes:
“Je dient de privacybepalingen te aanvaarden alvorens te kunnen verdergaan” en
“Ik aanvaard de algemene voorwaarden”.

Op de promowebsite waarnaar de adverteerder verwijst staat onder meer het volgende:
“Proefperiode: €2/ 2 maanden
Krijg 2 welkomstgeschenken
Belastinggids (op een afbeelding van de publicatie in kwestie) + Cadeaukaart - bol.com de winkel van ons allemaal (op een afbeelding van een bol.com cadeaukaart)
T.W.V. € 30”
Daarnaast een invulformulier met onder meer het volgende:
“Ontdek Test Aankoop 2 maanden lang voor € 2!”
en 2 tick boxes:
“Je dient de privacybepalingen te aanvaarden alvorens te kunnen verdergaan” en
“Ik aanvaard de algemene voorwaarden”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een brief die hij na het nemen van het proefabonnement ontving en waarin staat dat hij de waardebon van bol.com pas krijgt nadat hij een eerste betaling van ongeveer 10€ gedaan heeft. Hij meent dat dit niet overeenstemt met wat de adverteerder belooft in de online reclame. Volgens de klager staat er heel duidelijk cadeaukaart bol.com 2€ en hij vindt de reclame dan ook misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vestigde de aandacht op “de voorwaarden en de bedingen” die elke geïnteresseerde persoon dient te accepteren om te genieten van de voorwaarden van het aanbod en van de promotie en in het bijzonder op de volgende passage die bijzonder pertinent is om de klacht in haar context te plaatsen:
“Voor slechts € 2 ontvang je het maandelijkse magazine Test Aankoop en de tweemaandelijkse magazines Budget & Recht en Test Gezond. De Belastinggids 2019 zal je per post verstuurd worden samen met de magazines. Je ontvangt ook een bol.com cadeaubon als welkomstgeschenk. Je kunt eveneens gebruikmaken van onze juridische dienst en van onze websites Test Aankoop en Test Gezond, die voorbehouden zijn voor onze abonnees.
De eerste exemplaren van je magazines zullen je opgestuurd worden binnen twee weken na je aanvraag. Je geschenk zal je opgestuurd worden binnen zes weken na ontvangst van je eerste betaling aan 50%”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de promowebsite van de adverteerder een abonnementsaanbieding voorstelt die onder andere het volgende vermeldt:
“Proefperiode: €2/ 2 maanden
Krijg 2 welkomstgeschenken
Belastinggids (op een afbeelding van de publicatie in kwestie) + Cadeaukaart - bol.com de winkel van ons allemaal (op een afbeelding van een cadeaukaart van bol.com) - T.W.V. € 30”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de klager een schermafdruk meegestuurd heeft van een analoge promowebsite die onder andere het volgende vermeldt:
“Word lid van Test Aankoop en ontvang
Cadeaukaart - bol.com de winkel van ons allemaal (op een afbeelding van een cadeaukaart van bol.com) - T.W.V. € 30 als welkomstgeschenk
Proefperiode €2/ 2 maanden”.

Ingevolge de klacht en het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat de bol.com cadeaukaart pas opgestuurd wordt binnen 6 weken na ontvangst van de eerste betaling van 10,65€, prijs van het abonnement tijdens de 10 maanden volgend op de proefperiode en die 50% van de geldende maandprijs bedraagt.

Ze heeft er eveneens nota van genomen dat deze informatie zich bevindt in punt 2.1 van de algemene voorwaarden waarvan de consument kennis kan nemen bij het invullen van het inschrijvingsformulier.

De Jury is echter van mening dat de reclame zelf op de website van de adverteerder niet de aandacht vestigt op dit punt en daarentegen laat verstaan in hoofde van de gemiddelde consument dat de inschrijving op de proefperiode aan 2 euro eveneens recht geeft op het geschenk in kwestie door met name te vermelden “Proefperiode: €2/ 2 maanden - Krijg 2 welkomstgeschenken” (in de versie van de promowebsite waarnaar de adverteerder verwijst) en “Word lid van Test Aankoop en ontvang Cadeaukaart bol.com T.W.V. € 30 als welkomstgeschenk Proefperiode €2/ 2 maanden” (in de versie van de promowebsite waarnaar de klager verwijst) en deze als welkomstgeschenk bestempelde cadeaukaart prominent in beeld te brengen en centraal te stellen in de reclame.

Het is pas wanneer de consument reeds beslist heeft om gebruik te maken van het aanbod en zich inschrijft, en wanneer hij aandachtig punt 2.1 van de algemene voorwaarden leest, dat de informatie met betrekking tot de bijkomende betaling van 10,65€ om de bol.com cadeaukaart te ontvangen, die de indruk die uitgaat van de reclame tegenspreekt, verschijnt.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te kunnen misleiden in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de reclame zal wijzigen.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/06/2019