TEST-AANKOOP – 12/10/2016

Beschrijving van de reclame

Op de enveloppe staat op de voorkant de tekst “laatste herinnering” in het groot in een rode kader links bovenaan. Op de achterkant staat de identiteit van de adverteerder vermeld met zijn adres. De brief in de enveloppe bevat het logo van de adverteerder en vermeldt de voordelen van een lidmaatschap bij Test-Aankoop.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij reclame van Test-Aankoop ontving, een A4-formaat met dreigende taal erop, met name een blanco omslag met enkel in een rode balk de tekst “laatste herinnering”.
Als hij een dergelijke brief vindt tussen zijn post, schiet er een paniekgedachte door zijn hoofd en vraagt hij zich af welke factuur hij vergeten te betalen is.
Als hij dan vaststelt dat het weer enkel om flutreclame voor een abonnement op Test-Aankoop gaat, vindt hij dit niet amusant. Hij vraagt zich af of ze beschaamd zijn om hun logo buiten op de omslag te plaatsen, goed genoeg wetende dat dan 80% van het drukwerk onmiddellijk in de papierbak zou belanden.
De klager vindt zulke reclamepraktijken bedrog.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de brief waarnaar de consument verwijst het tweede luik is van een campagne in twee delen. De eerste brief (mailing) werd gevolgd door een tweede (After Event Letter) ongeveer twee weken later. De After Event Letter werd gebruikt om de consument een laatste keer attent te maken op het voorafgaande aanbod (aanbod specifiek aan de mailing).

Deze aanpak werd in het verleden reeds op 30.000 exemplaren gebruikt door een zuster-consumentenorganisatie, zonder klachten te genereren. Gerustgesteld in deze aanpak door deze eerdere campagne, werd het formaat vervolgens in België gebruikt.

Om de zaken in hun context te plaatsen, is de identiteit van Test-Aankoop vermeld op de envelop en eveneens op de documenten ingesloten in de envelop. De lijst met bestemmelingen is ontdubbeld met deze van de bestaande abonnees om te vermijden hen te contacteren. Er zou derhalve geen voorafgaandelijke contractuele verhouding mogen bestaan tussen Test-Aankoop en de bestemmeling, tenzij deze zich intussen zou hebben geabonneerd. De klager kan er volgens de adverteerder derhalve moeilijk uit afleiden dat het ging om een aanmaning tot betaling vanwege Test-Aankoop. De envelop droeg de vermelding “laatste herinnering” aangezien het ging om de laatste herinnering met betrekking tot de eerste brief van de campagne.

De adverteerder wees er tevens op dat er op geen enkele manier sprake is van een voor een afgelopen prestatie verschuldigd bedrag.

De campagne werd verstuurd naar 400.000 consumenten en de adverteerder neemt er nota van en kan begrijpen dat hier en daar een consument mogelijkerwijs een verkeerde interpretatie heeft kunnen geven aan het gegeven gelet op zijn eigen situatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de mailing die door de adverteerder verstuurd werd in een A4 enveloppe met op de voorkant de vermelding “laatste herinnering”. Zij heeft vastgesteld dat de identiteit van de adverteerder vermeld wordt op de achterkant van de enveloppe, met zijn adres.

De Jury is van mening dat de enveloppe van de mailing in kwestie niet de gebruikelijke codes van betalingsherinneringen toepast en derhalve niet van aard is om verwarring of een gevoel van angst te doen ontstaan bij de gemiddelde consument. Zij is eveneens van mening dat het publicitaire karakter van de mailing in kwestie voldoende duidelijk is.

Bovendien blijken zowel de identiteit van de adverteerder als het publicitaire karakter van zijn brief ten overvloede duidelijk bij de opening van de enveloppe.

De Jury is van mening dat de adverteerder aldus voldoende duidelijk zijn publicitaire doel aangeeft en dat de reclame niet de indruk geeft aan de gemiddelde consument dat het hier gaat om de invordering van een verschuldigd bedrag.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame op deze punten niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en evenmin van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/10/2016