TEST-AANKOOP – 06/05/2015

Beschrijving van de reclame

Op de site bevinden zich banners die het volgende vermelden: “€2 voor 2 maanden – Ontdek ons aanbod” en “Sluit nu aan voor 2 euro/2maanden – Nu met gratis tablet”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar de reclame van Test-Aankoop voor proefabonnementen waarbij men voor 1 of 2 euro enkele van hun tijdschriften krijgt en een aanlokkelijk cadeau.

De klager haalt aan dat tal van consumenten wel een paar tijdschriften krijgen maar nooit het cadeau of geen van beide krijgen, of er wordt wel een bedrag van hun rekening afgeboekt als ze hun proefabonnement hebben geannuleerd. De klager verwijst naar het forum van Test-Aankoop waar men volgens hem een aantal klachten kan vinden waar nooit reactie op komt.

Volgens de klager past het niet dat een organisatie die anderen de oren wast zelf dit soort bedrieglijke aanbiedingen gebruikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bewering van de klager volgens welke de klachten die gepost worden op het forum van Test-Aankoop niet behandeld zouden worden totaal onjuist is. De adverteerder streeft ernaar om alle klachten met betrekking tot zijn diensten te behandelen via een telefonische permanentie en een formulier. Wat het forum betreft, geeft de adverteerder er de voorkeur aan om persoonlijk te antwoorden aan de consument om zijn vragen of klachten op te lossen eerder dan op het forum zelf te antwoorden.

Het andere punt is de bewering van de klager volgens welke consumenten het verschuldigde cadeau of hun magazines niet zouden ontvangen, wat eveneens onjuist is volgens de adverteerder. Elke abonnee die in orde is met de inschrijving en de betaling ontvangt de magazines en cadeaus voorzien in het aanbod. Wat de opmerkingen op het forum eventueel zou kunnen verklaren is het ongeduld van bepaalde enthousiaste consumenten bij het idee dat ze hun cadeau zullen ontvangen. De logistiek is zo georganiseerd om het verzenden van de talrijke cadeaus te beheren binnen de termijnen die vermeld worden in de algemene voorwaarden, namelijk binnen de 6 weken volgend op de bevestiging van de betaling van de 2€ door de bank.

Het laatste punt dat opgeworpen wordt door de klager is de bewering volgens welke Test-Aankoop het bedrag van het abonnement zou opnemen van de rekening terwijl het abonnement geannuleerd is. Men moet hierbij weten dat het abonnement op het magazine een maandelijks opzegbaar abonnement is. De adverteerder verwijst naar het feit dat de algemene voorwaarden op dat vlak duidelijk zijn: “U kan uw abonnement beëindigen ten laatste acht werkdagen voor het einde van uw proefperiode of van elke maandelijkse vervaldag van uw abonnement. Opgelet: elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.”

De adverteerder is bereid om indien nodig een specifiek geval te onderzoeken.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury benadrukt dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame.

De Jury heeft vastgesteld dat er zich op de website van de adverteerder banners bevinden die het volgende vermelden: “€2 voor 2 maanden – Ontdek ons aanbod” en “Sluit nu aan voor 2 euro/2maanden – Nu met gratis tablet”.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de klager niet verwijst naar een persoonlijke ervaring maar naar opmerkingen gevonden op het forum van de adverteerder.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder, in zijn antwoord, de volgende elementen heeft meegedeeld:

- Elke abonnee die in orde is met de inschrijving en de betaling ontvangt de magazines en de cadeaus voorzien in het aanbod.
- De cadeaus worden verzonden binnen de termijnen vermeld in de algemene voorwaarden, namelijk binnen de 6 weken volgend op de bevestiging van de betaling van de 2€ door de bank.
- Wat betreft het bedrag van het abonnement dat, volgens de klager, opgenomen zou worden zelfs wanneer het proefabonnement geannuleerd werd, verwijst de adverteerder naar de algemene voorwaarden die onder andere het volgende bepalen: “U kan uw abonnement beëindigen ten laatste acht werkdagen voor het einde van uw proefperiode of van elke maandelijkse vervaldag van uw abonnement. Opgelet: elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.”

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat de inhoud van de reclame op zich correct is en heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Zij is eveneens van mening dat de klacht eerder betrekking heeft op het uitvoeren van contractuele verbintenissen, wat niet tot haar bevoegdheid behoort.

In dit opzicht heeft de Jury er tenslotte nota van genomen dat de adverteerder bereid is om indien nodig een specifiek geval te onderzoeken.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2015