TERRE BLEUE – JELLE BEECKMAN – 15/11/2023

Beschrijving van de reclame

De post op het Instagramaccount ‘jelle_beeckman’ bevat foto’s van de influencer in een blauwe rolkraagtrui en de volgende tekst:
“Hoi,
Jelle hier. Het is maar om te zeggen dat het ok is als je niets begrijpt van wat de sommelier zegt. Hij weet veel van wijn en jij drinkt er veel van. Das het enige wat je moet onthouden.
Groetjes Jelle
(T-shirt emoji) @terrebleueofficial
(camera emoji) @[fotograaf]”.

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat geen gebruik is gemaakt van de verplichte vermeldingen inzake influencerreclame.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer wenste zich vooreerst te excuseren voor het vergeten van de aanduiding “reclame”. Dit overkomt hem zelden en hij communiceert altijd zeer duidelijk en draagt open communicatie zeer hoog in het vaandel op zijn kanaal. Bij deze post is hij het om een of andere reden, zonder kwade bedoelingen, vergeten toevoegen – enkel een moment van onoplettendheid. Het is vrij duidelijk dat dit een samenwerking is met het desbetreffende merk, buiten de vermelding reclame dan blijkbaar. Ondertussen heeft hij gedaan wat moest om dit reglementair te krijgen.

Het betrokken bedrijf deelde mee contact opgenomen te hebben met de influencer, die bevestigde de communicatie te hebben aangepast. Het bedrijf wenste ook mee te geven dat er een contract bestaat met duidelijke richtlijnen tussen hem en zijn ambassador, waarin staat dat steeds een hashtag moet gebruikt worden bij een post over Terre Bleue. Hier gaat het om een menselijke vergetelheid en hij excuseert zich hiervoor.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en aanvoerde dat geen gebruik is gemaakt van de verplichte vermeldingen inzake influencerreclame.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie foto’s van de influencer in een blauwe rolkraagtrui toont met een begeleidende tekst en daaronder een T-shirt emoji met daarbij “@terrebleueofficial” en een camera emoji met daarbij de handle van een fotograaf.

Ingevolge het antwoord van de betrokken influencer, heeft de Jury er nota van genomen dat deze zich verontschuldigde voor deze vergetelheid en de geviseerde post onmiddellijk heeft aangepast door er aan het einde na de begeleidende tekst de vermelding “(Reclame )” en na de voormelde handles de vermelding “#advertentie” aan toe te voegen, wat werd bevestigd door het betrokken bedrijf, dat tevens aangaf dat er een contract bestaat met duidelijke richtlijnen tussen hem en zijn ambassador, waarin staat dat steeds een hashtag moet gebruikt worden bij een post over zijn merk.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Wat vervolgens de na ontvangst van de klacht aan het einde van de post toegevoegde vermeldingen “(Reclame )” en “#advertentie” betreft, verwijst de Jury bovendien naar punt 6 van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing met betrekking tot de vraag om de vermelding meteen duidelijk in de post te vermelden, zodat het bij de eerste oogopslag voor consumenten meteen duidelijk is dat er een commerciële relatie is tussen de influencer en het merk.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder en de influencer derhalve verzocht om de betrokken commerciële communicatie verder aan te passen in die zin, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De influencer heeft de betrokken post meteen verder aangepast overeenkomstig de Jurybeslissing.

Adverteerder: TERRE BLEUE – JELLE BEECKMAN
Product/Dienst: Kleding
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  15/11/2023