TELENET – 30/08/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat in grote letters de volgende tekst:

“’t Zijn weer straffe stoten
Internet + Digitale TV
Vanaf €45”.
Rechts onderaan het logo van de adverteerder en links daarvan in kleine letters onder meer:
“Aanbieding geldig tot en met 31/10/2017. Een maandelijkse korting (€ 8,70), wordt toegekend op de eerste 5 aanrekeningen na activering.
Aanbieding geldig bij het aangaan van een overeenkomst voor Basic Internet + Digitale TV, waarvan minstens 1 dienst (digitale tv of internet) nieuw is. Korting niet geldig bij verandering naar een goedkoper product. Meer info op telenet.be.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager denk je, wanneer je als consument deze reclame ziet, logischerwijze dat de adverteerder promotie maakt voor een product dat per maand 45€ kost. Wanneer je de kleine lettertjes leest, blijkt echter dat dit slechts de eerste vijf maanden zo is, waarna de prijs serieus wordt opgetrokken. Hij vindt dit echt misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame kadert binnen een tijdelijke promotie waarbij zijn bundelproduct “Basic Internet + Digitale TV” tijdelijk voor € 45 beschikbaar is. De tijdelijke aard van deze promotie wordt duidelijk onderaan de promotie verduidelijkt. Zoals gebruikelijk in de sector, wordt immers een juridische bepaling vermeld onderaan de affiche.

Uit beslissingen van de JEP noteerde hij dat reclame in haar geheel, met inbegrip van de juridische vermeldingen (‘kleine lettertjes’) onderaan moet worden beschouwd. De consument wordt geacht om ook naar de juridische vermeldingen te kijken.
Uit deze reclameaffiche blijkt dat de klant tot 31 oktober 2017 kan intekenen op een promotie waarbij hij tijdens de eerste 5 maanden na activering een korting van € 8,70 ontvangt, waardoor hij tijdens de promotie slechts € 45 betaalt voor een “Basic Internet + Digitale TV”-bundel. Na deze promotie betaalt de klant de gewone prijs van € 53,70 (€ 45 + € 8,70) per maand.
Dergelijke reclame is vrij ingeburgerd in de telecomsector. Ten overvloede wordt op de geviseerde affiche voor meer informatie doorverwezen naar de Telenet-website. Hierop worden de promotie en haar voorwaarden nog eens herhaald.

De potentiële klant wordt dus wel degelijk goed en tijdig geïnformeerd over de essentiële kenmerken en de tijdelijke aard van deze promotie. Bovendien kan er op basis van deze informatie ook geen sprake zijn van enige vorm van misleiding in hoofde van de gemiddelde consument. De verstrekte informatie over deze promotie is immers juist, duidelijk, volledig en kan de gemiddelde consument daarom niet bedriegen over de voorwaarden van de promotie. In ondergeschikte orde, zelfs indien de potentiële klant geen acht slaat op de juridische vermeldingen onderaan, zal een vermelding met “Internet + Digitale TV vanaf € 45” de klant nooit aanzetten tot het nemen van een besluit over een transactie.

De adverteerder haalde tevens aan dat de affiche wordt opgehangen aan de binnen- of buitenzijde van een haltehokje van het openbaar vervoer. Dit impliceert dat de gemiddelde consument, tijdens het wachten op zijn openbaar vervoer, de nodige tijd heeft om de reclameaffiche en heel haar inhoud (inclusief haar juridische vermeldingen) grondig te bestuderen, waardoor iedere kans op misleiding absoluut uitgesloten is.

Bovendien werd deze promotie reeds sinds een viertal maanden via verschillende kanalen gevoerd, zonder dat hier enige klacht over werd ontvangen, wat ook aantoont dat de reclame in kwestie niet misleidend is of als misleidend wordt aanzien door de gemiddelde consument.

Volgens de adverteerder is derhalve duidelijk dat de geviseerde reclame geen inbreuk maakt op enige dwingende wettelijke of zelfregulerende bepaling. De reclame moet uiteraard in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, niet vanuit het perspectief van één individuele klager. De gemiddelde consument zal acht slaan op de juridische vermeldingen (die alle relevante voorwaarden van deze promotie bevatten) op de reclameaffiche. Van enige misleiding of bedrog is allerminst sprake. Deze klacht is bijgevolg volgens hem manifest ongegrond.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche die onder meer in grote letters vermeldt “Internet + Digitale TV Vanaf €45” en links onderaan in kleine letters “Aanbieding geldig tot en met 31/10/2017. Een maandelijkse korting (€ 8,70), wordt toegekend op de eerste 5 aanrekeningen na activering. (…) Meer info op telenet.be.”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat op de website waarnaar de affiche verwijst bij de aankondiging van deze tijdelijke promotie onder de promotieprijs vermeld staat “(5 maanden lang)”.

De Jury is van mening dat de reclame aldus voldoende duidelijk maakt dat de promotionele prijs beperkt in de tijd geldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet + Digitale TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2017